Tarptautinis projektas „Smart Women“ sukūrė ir įgyvendino verslumo ir elektroninės prekybos mokymo programą bei priemones, kurios verslą norinčioms pradėti moterims padėtų verslo idėją paversti sėkmingu verslu. Projektas skirtas neaktyvioms moterims, kurios norėtų: praplėsti savo žinias apie elektroninę prekybą šiandieninėje konkurencinėje aplinkoje; naudotis ištekliais ir priemonėmis, specialiai sukurtomis asmenims norintiems pradėti ar išplėsti savo verslą. Mokymų tikslas buvo pagerinti dalyvių darbo perspektyvas ar verslo galimybes, kaip pažymima Europos Komisijos veiksmų plane „Verslumas
    Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas 2018 - 2021 m. vykdytas visoje Lietuvoje ir skirtas gausiai gyventojų tikslinei grupei – apie 500 tūkst. asmenų, vis dar nesinaudojančių internetu arba turinčių nepakankamus skaitmeninius įgūdžius.

    Dabartinėje darbo rinkoje nepakanka turėti aukštą profesinę kvalifikaciją, taip pat būtina nuolat ugdyti ir asmenines kompetencijas, kurios dėl sparčiai kintančių technologinių pokyčių įgyja vis didesnę reikšmę specialistų konkurencingumui. Siekiant suteikti paramą mokytojams ugdant bendruosius gebėjimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau — ŠMSM) nustatė strateginį uždavinį – nacionaliniu lygmeniu stiprinti bendrųjų gebėjimų ugdymą profesiniame mokyme, panaudojant interaktyvias elektronines mokymosi priemones. Įgyvendinant ŠMSM deleguotas užduotis