2021-05-03
  Europos Komisija pateikė naują viziją ir strateginius planus, kaip iki 2030 m. sukurti skaitmeninę Europą. Šis perėjimas kartu bus ir perėjimas prie klimato požiūriu neutralesnės, žiedinės ir atsparios ekonomikos kūrimo. ES siekia sukurti Europą, kuri būtų įgalinta siekti tvarios ir klestinčios skaitmeninės ateities, užtikrindama, kad Europa galėtų būti skaitmeniniu požiūriu nepriklausoma vis atviresniame ir vis labiau tarpusavyje susijusiame pasaulyje. Šie tikslai yra susiję su Komisijos pirmininkės L. von der Leyen raginimu kitą laikotarpį paskelbti Europos skaitmeniniu dešimtmečiu. Be to
  2021-04-28
  Balandžio 20 ir 27 dienomis Lietuvos Nacionalinė skaitmeninė Koalicija kartu su Europos komisijos skaitmenine koalicija Digital Skills and Jobs Coalition organizavo dviejų dalių renginį, skirtą aptarti skaitmeninių įgūdžių tobulinimo galimybes Lietuvos gyventojams. Renginių metu kalbėjo Europos Komisijos atstovai, kitų ES šalių, Lietuvos Nacionalinės skaitmeninės koalicijos nariai, atsakingų Lietuvos ministerijų vadovai dalijosi patirtimi bei buvo ieškoma geriausių būdų prisidėti prie pandemijos metu išryškėjusių iššūkių sprendimo, ugdant LT visuomenės skaitmeninius gebėjimus.
  2021-04-26
  Europos Komisijos duomenimis, beveik pusė europiečių (44 proc.) neturi pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, ir prognozuojama, kad ateityje 90 proc. darbo vietų reikės skaitmeninių įgūdžių. Visuomenei tampant vis labiau skaitmeninei, pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai reikalingi visiems, kad galėtų atlikti kasdienes užduotis, pavyzdžiui, naudotis internetine bankininkyste, apmokėti sąskaitas ir naudotis valdžios paslaugomis. Projekto „Skaitmeniniai keliautojai“ tikslas - skatinti skaitmeninę įtrauktį remiant pažeidžiamų gyventojų grupes, kad jos įgytų gyvenimui ir darbui reikalingų skaitmeninių
  2021-04-26
  Atsiliepiant į Europos Komisijos raginimą panaikinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį Europoje, pradėtas įgyvendinti Erasmus+ Europos programinės įrangos įgūdžių aljanso (ESSA) projektas. Vykstant skaitmeninei plėtrai, didėja darbuotojų poreikis turėti skaitmeninių įgūdžių, kad galėtų tinkamai naudotis naujomis technologijomis. Ketverius metus truksiantis projektas sukurs naują programinės įrangos įgūdžių strategiją ir profesinio švietimo ir mokymo (PET) programą Europai bei užtikrins, kad ši strategija atitiks pramonės poreikius dabar ir ateityje, o tai leis tobulėti toliau. ESSA strategija bus
  2021-04-26
  Įvairiose Europos Sąjungos politikos iniciatyvose pabrėžiama, kad jaunų žmonių socialinė įtrauktis priklauso nuo jų prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT). Be to, jie turi turėti atitinkamų skaitmeninių ir skersinių gebėjimų, kad galėtų orientuotis IRT srityje ir apskritai visuomenėje. Siekiant išspręsti šią problemą, #hackAD projektu „Social Hackademy“ siekiama skatinti socialinę ir skaitmeninę įtrauktį jaunų žmonių iš nepalankių šeimų, mokant juos įgyti atitinkamų skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų bei taikyti juos bendroje edukacinėje veikloje, pasiremiant Umbrijos socialinės
  2021-04-23
  Europos Komisija pasiūlė reformuoti skaitmeninę erdvę kartu su plačiomis skaitmeninių paslaugų taisyklėmis, kurios apima socialinę žiniasklaidą, internetines prekyvietes ir kitas ES teikiamas paslaugas. Tam buvo pristatyti atitinkamai Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas. Naujųjų taisyklių tikslas – geriau apsaugoti vartotojus ir užtikrinti, kad rinkos būtų atviros, laisvos ir sąžiningos visiems. Atnaujinus šią ekosistemą, skaitmeninė erdvė išliks šiuolaikiška ir toliau augs bei skatins konkurenciją. Tokiu būdu ji gali geriau paremti MVĮ, pradedančias įmones ir kitas
  2021-04-21
  Paskelbta galutinė 2018-20 ET2020 darbo grupės profesinio mokymo klausimais ataskaita. Joje pristatomas naujas požiūris mokytojams ir instruktoriams, susijęs su pastarųjų metų skaitmeninėmis naujovėmis. Šios įžvalgos gali padėti prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkų ir pramonės procesų, pavyzdžiui, patariant, kaip pritaikyti mokymo programas ir tvarkas, atsižvelgiant į šiuos pokyčius, ir kaip valdyti šiuos naujus standartus. Ataskaitoje taip pat aptariamas vaidmuo, kurį galėtų atlikti skaitmeninimas, kad visuomenė ir pramonė taptų ekologiškesni, ir kaip tai galima išspręsti pasitelkiant
  2021-04-06
  Projekto „Prisijungusi Lietuva“ vykdytojai kartu su Seimo kultūros komitetu kovo 19 d. surengė nuotolinę konferenciją #PrisijungusiLietuva. Ar prisijungėme?. Renginyje apžvelgti skaitmeninio amžiaus iššūkiai, Lietuvos gyventojų požiūris ir pasirengimas jiems. Konferencijos dalyviai aptarė galimybes skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti ir susipažino su projekto „Prisijungusi Lietuva“ rezultatais savivaldybėse bei dalyvių įžvalgomis. Konferencijos įrašą žiūrėkite čia https://youtu.be/vMAgxl8tiiA (trukmė - 4 val.). Nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose jau dalyvavo per 89 tūkst. įvairaus
  2021-04-02
  Nauja švietimo priemonė skirta mokytis ir stiprinti žinias apie asmens duomenų apsaugą, bendravimą su internetiniais draugais, atsakingą informacijos skelbimą ir kitus svarbius saugaus elgesio internete aspektus. Daugumai išmaniųjų įrenginių vartotojų ryšio priemonės yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, todėl tikimasi, jog nauja edukacinė forma padės pasiekti įvairaus amžiaus gyventojus bei sužadinti jų smalsumą. Kviečiame visus parsisiųsti šią programėlę ir linksmai pasitikrinti savo žinias apie saugų elgesį internete! Programėlėje susipažinsite su penkiomis aktualiomis saugesnio
  2021-03-22
  COVID-19 pandemija aiškiai parodė skaitmeninių technologijų naudą ir svarbą, o kartu atskleidė ir tai, kad toli gražu ne visi žmonės moka jomis naudotis nekenkdami sau. Ekspertai pastebi, kad neretai iš naudingos priemonės internetas ir technologijos pavirsta į dar vieną problemų šaltinį, ir vis garsiau prabyla apie probleminį interneto naudojimą. Skaitmeninės etikos centro vadovės Rasos Jauniškienės teigimu, probleminį interneto naudojimą tyrinėja viso pasaulio mokslininkai, yra susibūręs ir mokslininkus vienijantis Europos probleminio interneto naudojimo tinklas. Tačiau ekspertai vieni nieko