-
Paveikslėlyje pavaizduotas parkas

Europos regionų ir miestų savaitės (#EURegionsWeek) kontekste Europos mokymosi visą gyvenimą regionų ir vietos valdžios institucijų asociacija (EARLALL) ir Europos techninio ir profesinio mokymo forumas (EfVET) spalio 11 d. nuo 11.30 iki 13.00 val. organizuoja seminarą "Moterų dalyvavimo profesinio mokymo sektoriuje didinimas regioniniu ir vietos lygmeniu".

Seminaro tikslas - apžvelgti moterų įtraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, kad būtų įveiktas didelis jo atotrūkis tarp lyčių. Nors ES lygmeniu nėra duomenų apie moterų dalyvavimą konkrečiuose ekonomikos sektoriuose, Įgūdžių darbotvarkėje (visų pirma 2020 m. lapkričio mėn. Tarybos rekomendacijoje dėl profesinio rengimo ir mokymo) raginama užtikrinti socialinį teisingumą ir atsparumą bei kovoti su lyčių stereotipais.

Kadangi Europos darbo rinkoje dominuoja vyrai (79,9 proc. prieš 67,3 proc., 2019 m., Eurostatas), taikant lyčių lygybės principą galima geriau atsižvelgti į visų piliečių poreikius ir gebėjimus. Regioninės ir vietos valdžios institucijos gali pakeisti šią tendenciją, įtraukdamos mokymosi visą gyvenimą politiką, kad paskatintų besimokančias moteris visapusiškai naudotis švietimo ir mokymo paslaugomis, lygiai taip pat, kaip ir jų bendraamžiai vyrai.

Padarius regioninius S3 sektorius patrauklius moterims, tai būtų naudinga regionų gerovei. Švietimo paslaugų teikėjų įtraukimas į šį procesą yra labai svarbus skatinant kultūrinius ir elgesio pokyčius. Mokytojai ir studentai pasidalins su dalyviais savo "iš apačios į viršų" metodais.

Pranešėjai

  • Maria Pascual, Katalonijos vyriausybės Švietimo departamento Tarptautinių projektų skyriaus, skirto profesiniam rengimui ir mokymui, vadovė;
  • Mikaela Voutila, mentorystės mokytoja, Axxell;
  • Kinga Szebeni, Europos Komisijos nacionalinė ekspertė, EMPL GD, E3 skyrius, Europos Komisija;
  • Tanja Halttunen, Tarptautinių reikalų ekspertė/Erasmus+ koordinatorė, Axxell Utbildning Ab.


Moderatorius

Sylvia Liuti, lyčių lygybės ekspertė, FORMA.Azione
 

 

Įvykio detalės

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4465
Target language
English
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Digital skill level
Digital expert
Type of initiative
EU institutional initiative
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Event setting
Virtual Live
Event organizer