Jungtinės mokslinių tyrimų tarybos, Europos Komisijos, DSI 2.0 viršelis

Paskelbta antroji Skaitmeninių įgūdžių rodiklio (DSI) redakcija (2.0). Europos Komisijos jungtinės mokslinių tyrimų tarybos sukurtas DSI yra rodiklis, kuriuo remiamasi rengiant kasmet rengiamą metinę skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitą, kurioje apžvelgiama ES valstybių narių pažanga skaitmeninės plėtros srityje, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 

DSI pirmą kartą buvo išbandytas 2014 m., o šiandien šis rodiklis naudojama stebėti, kaip siekiama plataus užmojo politikos tikslo – iki 2030 m. bent 80 proc. ES gyventojų turėtų bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. DSI 2.0 pateikiama atnaujinta skaitmeninių įgūdžių vertinimo taikant šią priemonę metodika. Europos Komisijos skaitmeninės kompetencijos programa („DigComp“, dabar „DigComp 2.0“) remiasi DSI tiek kaip pagrindine teorine sistema, tiek ir kaip empiriniu patvirtinimu.

Rezultatai iš esmės patvirtina, kad šis rodiklis yra patikimas lyginant įvairias šalis. Patikslintas rodiklis yra 2019–2022 m. Eurostato informacinės visuomenės darbo grupėje atlikto darbo rezultatas siekiant modernizuoti rodiklį pritaikant jį prie peržiūrėtos konceptualios sistemos („DigComp 2.0“) ir neatsilikti nuo pirmosios versijos paskelbimo 2015 m. 

© Jungtinė mokslinių tyrimų taryba, Europos Komisija

Resource Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Methodology

Kartu su DSI 2.0 pateikiama atnaujinta metodinė sistema, pagrįsta Europos Komisijos skaitmeninių kompetencijų sistema (DigComp) ir jos antruoju leidimu (DigComp 2.0).

Organization
Skills resource type
Metodika
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Target language
English
Type of initiative
EU institutional initiative