Projektu CHAISE siekiama parengti strategiją ir mokymo programą, kad žmonės būtų mokomi blokų grandinės klausimais. Pagal projektą rengiama išsami mokymo programa, pagal kurią Europos blokų grandinės darbuotojai įgytų techninių, netechninių ir tarpdisciplininių įgūdžių, kurių reikia įvairiems techniniams, verslo ir universaliesiems aspektams visoje blokų grandinės verslo vertės grandinėje spręsti. 

Šioje naujausioje ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, ką besimokantys asmenys turėtų žinoti, suprasti ir gebėti daryti baigę CHAISE blokų grandinės kursą, kuris atitiks dabartinius darbo vietos reikalavimus.

Blokų grandinės darbo rinkos ypatumų tyrimas, kuriame apibūdinama blokų grandinės darbo rinka pagal jos ekosistemą, dydį, blokų grandinės įmonių skaičių ir savybes bei laisvas darbo vietas.

• Blokų grandinės įgūdžių paklausos tyrimas, kuriame nustatomi techniniai, netechniniai ir universalieji įgūdžiai, kurių reikia blokų grandinės specialistams, kad jie galėtų veiksmingai diegti ir komercializuoti blokų grandinės taikomąsias programas ir sprendimus.

• Blokų grandinės įgūdžių pasiūlos tyrimas, kuriame dokumentuojamas ir analizuojamas asmenų (arba absolventų), norinčių dirbti blokų grandinės sektoriuje, profilis.

Blokų grandinės švietimo ir mokymo pasiūlymų registras, kuriame pristatomi siūlomi blokų grandinės įgūdžių kursai.

• Blokų grandinės laisvų darbo vietų registras, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas pagal blokų grandinę Europos Sąjungoje.

• Gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties Europos blokų grandinės sektoriuje tyrimas, kuriame apibrėžiama esama darbo jėgos turimų įgūdžių (pasiūlos) ir užsakomųjų blokų grandinės įgūdžių (paklausos) neatitiktis.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kokie mokymosi rezultatai yra labai svarbūs kuriant mokymosi modulius būsimiems blokų grandinės specialistams, visų pirma blokų grandinės architektams, kūrėjams ir vadovams.

Publication Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital technology / specialisation
Blockchain
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Software and applications development and analysis
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Type of initiative
EU institutional initiative
Publication type
Report