Skaitmeninių sričių MVĮ ir jų asociacijos, reaguodamos į krizę Ukrainoje ir su tuo susijusį masinį jos gyventojų ir darbo jėgos išvykimą, nusprendė sukurti darbo vietų ir kvalifikacijos kėlimo svetainę.

Ši svetainė suteikia galimybę Ukrainos pabėgėliams, taip pat visiems, kurie išvyko iš savo šalies ieškodami geresnių galimybių Europoje, rasti tinkamą darbą IRT sektoriuje ir padėti jiems integruotis į naują darbo rinką pasitelkiant profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimą, t. y. rasti tinkamą mokymą, kuris leistų jiems persikelti į saugesnę Europos šalį.

Resource Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Ukraina
Industry - field of education and training
Personal skills and development
Work skills
Methodology

Viešas interneto portalas, skirtas darbo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėms

Organization
Skills resource type
Other training material
Target audience
Digital skills for the labour force.
Target language
English
Type of initiative
International initiative