Kadangi vis daugiau įmonių kliaujasi dirbtinio intelekto taikomosiomis programomis, kibernetinis saugumas tampa vienu iš svarbiausių prioritetų siekiant užtikrinti jų kasdienės veiklos saugą ir patikimumą. Daugelyje MVĮ vis dar retai išmanoma su kibernetiniu saugumu susijusi rizika ir sprendimai. Europos institucijos turi imtis aktyvesnio vaidmens šioje srityje ir padėti MVĮ įgyti minėtų žinių ir priemonių.

Pradėjus formuoti Kibernetinio atsparumo aktą (KRA), išmintinga įvertinti ankstesnius ES teisės aktus. Šiuo metu siūlomas DI aktas gali užkrauti neproporcingą naštą mažosioms ir labai mažoms įmonėms, todėl joms labai sunku laikytis reikalavimų. MVĮ patogumas taip pat reiškia, kad MVĮ atstovai įtraukiami į diskusijas dėl standartų nustatymo, taip išvengiant vieno visiems tinkančio požiūrio.

Atnaujintas DI aktas, kuriame atsižvelgiama į pirmiau nurodytas sąlygas, gali padėti:

 • skatinti DI inovacijas;
 • užtikrinti sveiką konkurenciją;
 • investuoti į MVĮ dirbtinio intelekto novatorius;
 • stiprinti Europos dirbtinio intelekto ekosistemą apskritai;
 • stiprinti Sąjungos skaitmeninį suverenumą;
 • padėti MVĮ dalyvauti bandomojoje reglamentavimo aplinkoje;
 • įtraukti MVĮ kaip pagrindinius suinteresuotuosius subjektus į visas susijusias diskusijas;
 • pritaikyti baudas ir nuobaudas prie mažų įmonių pajėgumų;
 • užtikrinti, kad Europos dirbtinio intelekto valdyba atsižvelgtų į MVĮ ir jas remtų;
 • užtikrinti didelių DI technologijų kūrėjų atsakomybę.

Siekdama užtikrinti klestinčią dirbtinio intelekto ekosistemą, ES turi atsižvelgti į daugybę kibernetinio saugumo problemų, kurios gali kilti ateityje. Kadangi MVĮ kuriami dirbtinio intelekto sprendimai, pavyzdžiui, verslo procesų automatizavimas, vartotojų elgsenos prognozavimo technologijos ir pažangūs analitiniai sprendimai, tampa vis dažnesni, DI stiprinamos kibernetinio saugumo paslaugos ir produktai atliks svarbesnį vaidmenį ekonomikoje.

Europos kibernetinio atsparumo akte pabrėžiama, kad būtini šie veiksniai:

 • skaitmeniniai įgūdžiai ir švietimas;
 • skaitmeninių produktų ir paslaugų kibernetinio saugumo taisyklių nustatymas visoje ES;
 • vienodas požiūris į kibernetinio saugumo produktų ir paslaugų lyginamuosius indeksus;
 • didesnė parama skaitmeninių produktų ir papildomų paslaugų saugumui;
 • įskaitant papildomus kibernetinio saugumo reikalavimus;
 • daugiausia dėmesio skiriama programinės įrangos produktų pažeidžiamumo problemoms spręsti;
 • gynimas nuo hibridinių kibernetinių išpuolių ir kibernetinių išpuolių apskritai;
 • ES tikslo tapti lydere kibernetinio saugumo erdvėje stiprinimas.

Kad DI ir kitos skaitmeninės priemonės galėtų plisti MVĮ, turi būti apsaugota visa ekosistema – nuo visos tiekimo grandinės iki galutinio naudotojo kasdienių operacijų. Kibernetinio saugumo sektorius turėtų būti svarbiausias teisėkūros prioritetas, jei Sąjunga siekia užtikrinti nuolatinį skaitmeninės ekonomikos augimą.

Publication Details

Digital skill level
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Computer use
Software and applications development and analysis
Type of initiative
International initiative
Publication type
News article