-
Įsipareigojimai skaitmeninių įgūdžių srityje – jūsų įsipareigojimas kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti!

Vykstanti ekonomikos ir visuomenės skaitmeninė transformacija reikalauja, kad visi europiečiai įgytų ir ugdytų skaitmeninius įgūdžius. Kad kiekviename ekonomikos sektoriuje būtų kuriamos ir diegiamos pažangiausios skaitmeninės technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, daiktų internetas ar blokų grandinė, taip pat būtinas didelis skaitmeninių ekspertų rezervas. Dokumente „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ nustatyti konkretūs skaitmeniniai tikslai, kurių Europos Sąjunga siekia iki dešimtmečio pabaigos, kaip pirmą kartą nurodyta komunikate „Skaitmeninės politikos kelrodis“. ES siekia parengti 20 mln. IRT specialistų (lygiateisiškai dalyvaujant vyrams ir moterims) ir kad 80 proc. gyventojų turėtų pagrindinius skaitmeninius įgūdžius

Pagal šią politikos sistemą Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistema pradėjo iniciatyvą dėl įsipareigojimų skaitmeninių įgūdžių srityje. Įsipareigojimas yra „didelės ar mažos, privačios, viešosios ar ne pelno organizacijos prisiimtas įsipareigojimas greta pagrindinės veiklos srities konkrečiai, be jokių sąlygų, prisidėti prie skaitmeninių įgūdžių atotrūkio Europoje mažinimo“. Prisiimdamos įsipareigojimą, organizacijos gali įsipareigoti suteikti Europos darbuotojams, bedarbiams, IRT specialistams, mokytojams, studentams ar vyresnio amžiaus žmonėms įgūdžių, kurių jiems reikia norint gyventi ir dirbti skaitmeniniame amžiuje. 

Pagrindinis šio internetinio seminaro tikslas – informuoti suinteresuotąsias organizacijas apie tai, kodėl ir kaip jos gali tapti skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistemos įsipareigojimų teikėjais ir įkvėpti jas remiantis ankstesne gerąja patirtimi, kuri buvo sėkmingai pateikta ir įgyvendinta.

  1. Pirmoji internetinio seminaro dalis bus skirta aktyvių įsipareigojimų teikėjų, pasiekusių apčiuopiamų orientyrų, kurie pasidalys savo įsipareigojimais ir patirtimi įgyvendinant iniciatyvą, pristatymams.

  2. Antroje dalyje daugiausia dėmesio bus skiriama konkrečių veiksmų, susijusių su įsipareigojimų pateikimu platformoje, pristatymui. 

Užsiregistruokite į šį internetinį seminarą!

Užpildykite šią trumpą formą ir rezervuokite vietą. Tikimės susipažinti internetu!

Įvykio detalės

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7730
Target language
English
Industry - field of education and training
Education not further defined
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
International initiative
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Event setting
Virtual Live
Event organizer