Atnaujintas IT profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinys

Pažangioms šalies verslo įmonėms bendradarbiaujant su profesinio švietimo mokymo centrais 2019 metais buvo parengtos rinkos poreikius atitinkančios Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) profesinio mokymo modulinės programos, orientuotos į naujausias technologijas ir metodikas. Projektu „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“ buvo siekdama Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį, kad jaunuoliai, įgiję IT kvalifikaciją, galėtų daug sėkmingiau adaptuotis globalioje darbo rinkoje. Projekto metu buvo atnaujintos Java programuotojo ir Programinės įrangos testuotojo modulinės profesinio mokymo programos, bei naujai parengtos .NET programuotojo, PHP programuotojo ir JavaScript programuotojo modulinės profesinio mokymo programos.
„Buvo orientuojamasi į turinio atnaujinimą, nes technologijos sparčiai keičiasi. Taip pat į naujų globaliai taikomų vadybinių ir technologinių temų įtraukimą, tuo pačiu ir lektorių kompetencijų atnaujinimą, kad baigę šias specialybes, studentai galėtų pilnavertiškai įsijungti į darbo rinką. Buvo suteikta svarbi metodinė pagalba profesinėms mokykloms, siekiančioms įgyvendinti Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) programas, pateikti išsamūs teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniai su užduotimis. Tikime, kad šios priemonės užtikrins spartesnį profesinių programų, orientuotų į IRT sektorių diegimą“, – teigia IRT modulinių profesinio mokymo programų rengimo ekspertų komandos vadovė, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ direktorė Laura Vaišnorė.
Ekspertų grupė buvo suburta iš projektą įgyvendinančių partnerių – UAB „Baltijos kompiuterių akademija“, VšĮ „Vilniaus technologijų mokymo centras“, VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“. Taip pat buvo pasitelkti išoriniai ekspertai, dirbantys bendrovėse „Baltic Amadeus“, „EIS Group Lietuva“, „Festo Lietuva“, „Forbis“, „FrontIT“, „Metasite Business Solutions“, „Telesoftas“, Danske banke ir turintys ilgametę darbo patirtį programinės įrangos kūrime ir testavime. Jie teikė savo pastabas ir pasiūlymus, kad rengiamos programos pilnai atitiktų rinkos poreikius.
Parengtos modulinės profesinio mokymo programos ir teorinių ir praktinių užduočių mokinių sąsiuviniai yra laisvai prieinami ne tik profesinių mokyklų dėstytojams ir studentams, bet ir visiems besidomintiems.
Modulinės profesinio mokymo programos (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/):
- Tinklalapių ir interneto sprendimų kūrimo (PhP) neformaliojo profesinio mokymo programa;
- Grafinio dizaino, fotografijos ir video produkcijos kūrimo neformaliojo profesinio mokymo programa;
- Java programavimo neformaliojo profesinio mokymo programa;
- OS ir duomenų bazių administravimo bei programinio kodo kūrimo neformaliojo profesinio mokymo programa;
- Programinės įrangos ir duomenų bazių projektavimo bei kūrimo neformaliojo profesinio mokymo programa;
- Tipinės programinės įrangos kūrimo neformaliojo profesinio mokymo programa;
- Programinės įrangos testavimo neformaliojo profesinio mokymo programa.

Teorinių ir praktinių užduočių sąsiuviniai: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-ir-praktiniu-uzduociu-sasiuviniai/

Apie projektą skaitykite https://www.kpmpc.lt/kpmpc/projektai/vykdomi-projektai/kvalifikaciju-si….
Projekto „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“ tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.
Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.
Projekto uždaviniai
1. Patobulinti kvalifikacijų sistemos funkcionalumą.
2. Parengti profesinius standartus.
3. Parengti ir/ar atnaujinti modulines profesinio mokymo programas bei joms skirtas mokymosi priemones.
4. Įdiegti profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvias elektronines mokymosi priemones.
5. Diegti parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas (vykdyti mokymą).

Projektu siekiami rezultatai: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje, įvykdyti mokymai pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.
Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Apie šią patirtį

Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Digital expert
Geographic scope
Lietuva
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
National initiative
Type of funding
Public
Date
-