Goal

Išanalizavus esamą padėtį sukurti ir įdiegti mokymo programą, skirtą IKT žinių ir gebėjimų reikalingų profesinei veiklai rinkodaros srityje ugdymui.

Financing
Erasmus+
Date
-