„Kickstart digitalisering“ (pradėkite skaitmeninimą)  – bendras Švedijos inžinerijos pramonės asociacijos, Švedijos RISE mokslinių tyrimų institutų, IF Metall, IUC ir Švedijos inkubatorių ir mokslo parkų (SISP) Švedijos projektas „Teknikföretagen“. Projektą finansavo Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūra.

Programa pradėta įgyvendinti 2016 m. siekiant didinti Švedijos pramonės konkurencingumą pasauliniu ir ES mastu ir stiprinti įmonių, ypač MVĮ, gebėjimą dalyvauti skaitmeninimo ir skaitmeninės transformacijos procese. Ji baigėsi 2020 m. 

Bendroji informacija ir pagrindinė veikla

MVĮ sudaro 99,9 proc. visų Švedijos įmonių ir joms dažnai trūksta reikiamų išteklių produktams tobulinti ar darbuotojams kelti kvalifikaciją. Programoje dalyvaujančios įmonės buvo padalytos į mažesnes grupes seminarų principu, kad būtų galima taikyti labiau pritaikytą požiūrį į skaitmeninimą atsižvelgiant į individualius tikslus, skaitmeninės brandos lygį ir pan. Tada kiekviena grupe rūpinasi ekspertas-mentorius, kuris padeda atskiriems darbuotojams aiškiau ir paprasčiau suprasti pagrindinius skaitmeninimo procesus. Baigusios programą, įmonės gauna konkrečias rekomendacijas tokiais aspektais kaip verslo plėtra, procesų tobulinimas, darbuotojų mokymas ir mokymasis visą gyvenimą, skaitmeniniai įgūdžiai ir kt.

Programa "Kickstart Digitalisering" įtraukė daugybę verslo skatinimo sistemos dalyvių: viešosios ir privačiosios sferos suinteresuotųjų subjektų, NVO ir įvairių socialinių partnerių. Maždaug 40 skirtingų subjektų surengė 75 seminarus, skirtus "skaitmeninimui pradėti", kurie vyko įvairiose vietose (nuo savivaldybių ir regioninės administracijos iki mokslinių tyrimų institutų ir mokslo parkų). Daugiausia seminarų surengė verslo tinklai ir įmonės.

Kodėl tai gera praktika? 

Perėjimas prie skaitmeninių technologijų grindžiamas gerai apgalvotu modeliu, kad būtų galima įtraukti įmones ir skatinti žinių plėtojimą taikant lankstų nacionalinį požiūrį, pagal kurį integruojamos kintamos vietos ir regionų pastangos. Posėdžiams vadovauja specialūs skaitmeninimo ekspertai, pradedant nuo konkrečių pavyzdžių, su kuriais įmonės gali būti susijusios. Vietos įmonės, kurios toliau dalyvauja skaitmeninimo veikloje, taip pat dažnai dalyvauja ir dalijasi savo patirtimi. Projekte taikomas gerai apgalvotas ir pritaikytas pedagoginis požiūris į kompetencijos ugdymą, pritaikytas MVĮ. 

Iš viso projekte dalyvavo 627 įmonės, kurios apklausos metu pateikė teigiamą grįžtamąją informaciją apie jo poveikį: 

  • 81 proc. įmonių arba pradėjo naują skaitmeninimo projektą, arba paspartino savo skaitmeninimo tempą, įgyvendindamos programą.
  • 91 proc. įmonių kaip pagrindinį aspektą pabrėžė naujas idėjas ir geresnį supratimą, kaip geriausiai pasinaudoti skaitmeninimo privalumais, o 92 proc. žmonių patiko mokymų koncepcija ir požiūris.

About this practice

Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Geographic scope
Švedija
Industry - field of education and training
Engineering, manufacturing and construction not further defined
Type of initiative
International initiative
Type of funding
Public
Date
-
Organization