Asociacijos „Langas į ateitį“ kartu su šešiais Europos šalių partneriais įgyvendinamas projektas „Kūrybinė garso ir vaizdo priemonių laboratorija kritiniam mąstymui ir medijų raštingumui skatinti“ (toliau – CrAL) pristatytas šių metų rugsėjo 20 d. įvykusiame Nacionalinės skaitmeninės koalicijos (NSK) susitikime, kuriame NSK nariai dalijosi savo įgyvendinamais skaitmeninių įgūdžių ugdymo projektais.

Nuo spalio mėnesio CrAL projektas pradeda naują svarbų etapą – bandomuosius mokymus mokytojams ir mokiniams. Spalio-lapkričio mėnesiais mokytojai mišriuose mokymuose įsisavins naujovišką garso ir vaizdo edukacijos metodiką. Likusiais mokslo metais mokytojai žinias perduos 14-19 metų jaunuoliams, kurie dalyvaudami projekte įgis ne tik techninių įgūdžių kurti garso ir vaizdo turinį, bet taip pat ir skersinių – bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir geresnio savęs bei savo socialinio konteksto supratimo įgūdžių.

Šiuo projektu siekiama išplėsti Italijoje pasiteisinusios kūrybinio rašymo ir skaitymo pasitelkiant garso ir vaizdo priemones metodikos gerąją patirtį ir ją paskleisti įvairių Europos šalių – Kroatijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos bei Ispanijos švietimo sistemose. Lietuvoje ir kitose projekto partnerių šalyse bus rengiami metodikos trijų lygių mokymai, į kuriuos bus kviečiami ne tik mokytojai, bet ir mokiniai bei studentai (kiekvienoje šalyje po 50).

Projektas taip pat sieks įtraukti tikslines socialinės atskirties grupes. Jaunimas taps aktyviais socialinių iššūkių sprendimų kūrėjais, bus skatinama jo socialinė integracija bei vertybių pripažinimas. Taip pat bus plėtojama garso ir vaizdo kalbos kaip kritinį mąstymą ir socialinę integraciją skatinančios priemonės samprata švietimo bendruomenėse.

Parsisiųsti projekto skrajutę.

Projekto partneriai: ALL DIGITAL (Belgija, koordinatorius), Centrinis garso ir vaizdo įrašų institutas (Italija), Barselonos autonominis universitetas (Ispanija), Graikijos atvirasis universitetas (Graikija), Techninės kultūros centras Rijeka (Kroatija) ir asociacija „Langas į ateitį“.

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ programą „Socialinė įtrauktis ir bendros vertybės: indėlis švietimo ir mokymo srityje“.

Daugiau apie CrAL projektą – www.cral-lab.eu/lt/

News details

Author
LIA
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Type of initiative
EU institutional initiative