Pagal programos „Horizontas 2020“ projektą „EUHubs4Data“ paskelbtas 3-asis atviras kvietimas teikti paraiškas eksperimentams, pagal kurį 18 atrinktų pareiškėjų gali gauti 60.000 EUR dotaciją ir prieigą prie SIC paslaugų, kurių vertė – iki 70,000 EUR (bendras turimas tiesioginis finansavimas – 1 080 000 EUR).

Atviru kvietimu siekiama, kad MVĮ pateiktų pasiūlymus, kaip naudotis skaitmeninių inovacijų centrų (DIH) duomenų paslaugomis ir duomenų rinkiniais, siekiant stiprinti ir toliau plėtoti savo produktų kūrimo procesus, kad būtų pasiektas tikėtinas patobulinto produkto ar paslaugos, kuris būtų artimesnis rinkai, rezultatas. Kad geriau suprastumėte, kokiomis paslaugomis ir turtu galima naudotis, projekto svetainėje galite peržiūrėti DIH teikiamų paslaugų katalogą.

Terminas: 2022 m. lapkričio 7 d. – lapkričio 9 d.

Opportunity Details

Form of funding
Tradicinės studentų banko paskolos
Digital technology / specialisation
Cybersecurity
Big Data
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Intermediate
Advanced
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
International initiative
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)