ESCO valstybių narių darbo grupės tikslas – remti ESCO kūrimą ir taikymą bei jos sąsajas su peržiūrėtu EURES reglamentu.

Šiuo metu Komisija priima paraiškas paskirti tam tikrą skaičių stebėtojų, kurie dalyvaus ESCO valstybių narių darbo grupės, kurią sudaro valstybių narių valdžios institucijų atstovai, veikloje.

Šis kvietimas skirtas organizacijoms, šalims kandidatėms, EEE šalims ir kitoms viešosioms įstaigoms, išskyrus valstybių narių valdžios institucijas. Kiekvienas stebėtojas pasirenka ekspertą grupės atstovui.

Stebėtojai turėtų būti pasirengę:

  • sistemingai dalyvauti posėdžiuose;
  • aktyviai prisidėti prie diskusijų;
  • remti ESCO savo darbo srityse ir už jų ribų;
  • dalyvauti parengiamajame darbe prieš posėdį;
  • išnagrinėti svarstomus dokumentus ir pateikti dėl jų pastabas;
  • prireikus būti pranešėjais iš anksto neinformavus.

Paraiškos bus priimamos nuolat tol, kol baigsis grupės įgaliojimai.

Prašymo pateikimo procedūra

Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas (EMPL GD) kviečia suinteresuotąsias šalis teikti paraiškas el. paštu EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Temos eilutėje pranešime turėtų būti nurodyta: „Prašymas stebėtojo teisėmis dalyvauti ESCO valstybių narių darbo grupėje“.

Paraiškos turi būti teikiamos viena iš oficialiųjų ES kalbų (tačiau paraiškos anglų kalba palengvintų peržiūros procesą). Jei vartojama kita kalba, būtų naudinga pateikti paraiškos santrauką anglų kalba.

Daugiau informacijos apie atvirą kvietimą rasite čia.

© Europos Komisija

News details

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/6979
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Digital expert
Type of initiative
EU institutional initiative