Asmenų su negalia, kurios lygis yra 60 proc. arba didesnis, skaitmeninio raštingumo darbo rinkoje kursas, nesuteikiantis išsilavinimo Portugalijoje.

Šie kursai grindžiami pirmuoju įtraukiu aukštojo mokslo švietimo modeliu dėl intelektinių apribojimų ir skatina pažeidžiamų grupių skaitmeninių įgūdžių ugdymą. Šis kursas tampa dar svarbesnis priėmus naujus teisės aktus, kuriais įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 75 darbuotojai, įpareigojamos įdarbinti neįgaliuosius.

Skaitmeninio raštingumo kursų tikslai:

  • didinti Portugalijos gyventojų, turinčių 60 proc. ar didesnę negalią, skaitmeninę (IRT) kompetenciją;
  • gerinti skaitmeninių paslaugų ir priemonių naudojimą;
  • skatinti skaitmeninius įgūdžius (IRT), kurie didina įsidarbinimo galimybes ir dalinį nepriklausomumą;
  • šviesti potencialius darbdavius ir kuratorius, kad jie galėtų užmegzti ryšius ir teikti ilgalaikę paramą jaunimui darbo vietoje;
  • užmegzti partnerystės ryšius su verslo įmonėmis, kuriais daugiausia dėmesio būtų skiriama įtraukių darbo vietų kūrimui;
  • skatinti verslo bendruomenės ir švietimo bei mokslinių tyrimų institucijų sąveiką.

Pirmojo kurso rezultatai

Jau baigtuose kursuose dalyvavo 11 mokinių, kurie visi sėkmingai baigė kursą.  Šeši jų jau įsiliejo į darbo rinką tokiose bendrovėse kaip Deloitte, Santarém politechnikos institutas, El Corte INGL-S, Vida Association ir CTT bankas.

About this practice

Target audience
Digital skills in education.
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Geographic scope
Portugalija
Industry - field of education and training
Work skills
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Care of the elderly and of disabled adults
Type of initiative
Local initiative
Type of funding
Private
Date
-
Organization