Dirbtinio intelekto (DI) technologinė plėtra vyksta sparčiai, o investicijos į dirbtiniu intelektu grindžiamus sprendimus visame pasaulyje smarkiai didėja. Europa nėra išimtis. Atsižvelgiant į didžiulį šių technologijų poveikį piliečiams ir jų pagrindinėms teisėms, turi būti įdiegta DI reguliavimo praktika. Europos Komisija turi aiškią strategiją, kuria siekiama skatinti skaitmeninę transformaciją ir, siekiant apsaugoti piliečių pagrindines teises, vis labiau reguliuojama skaitmeninė erdvė ir dirbtinis intelektas. Šiuo tikslu 2021 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė DI reglamentavimo sistemą (Dirbtinio intelekto aktą). Siekiant užtikrinti visų Europoje diegiamų didelės rizikos DI sistemų sąžiningumą ir patikimumą, DI aktu bus reikalaujama atlikti DI sistemų atitikties ir atitikties vertinimus, o tai brangiai kainuos įmonėms, ypač MVĮ. MVĮ yra inovacijų Europoje priešakyje, tačiau jas gali lengvai pakirsti didelės atitikties užtikrinimo išlaidos, todėl kyla rizika, kad joms teks nepakeliama našta.

Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti išlaidas, kurių MVĮ patirtų siekdamos užtikrinti atitiktį DI akto reikalavimams. Tam numatomi keturi scenarijai.

  • Pagal 1 scenarijų IARR standartinis sąnaudų modelis, pagal kurį bendros išlaidos apskaičiuojamos kaip atitikties išlaidų suma, pritaikytas modeliuojamai MVĮ, padalijant visą DI rinkos vertę iš vieno DI vieneto vertės, po to ją padauginus iš reikalavimų laikymosi išlaidų.
  • Nepaisant standartinio sąnaudų modelio metodo, 2 scenarijuje reikalavimų laikymosi išlaidos apskaičiuotos remiantis MTTP verte, o ne bendra DI rinkos verte.
  • 3 scenarijuje numatytas alternatyvus metodas, pagal kurį bendros sąnaudos apskaičiuojamos ne kaip DI vertės dalis, o veikiau jas sudaro programinės įrangos kūrimo sąnaudos ir su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusios atitikties užtikrinimo veiklos sąnaudos.
  • Ketvirtasis scenarijus (3b scenarijus) grindžiamas 3 scenarijaus prielaidomis ir apima dalies MVĮ išlaidų perkėlimą Europos skaitmeninių inovacijų centrams (EDIH) ir testavimo bei eksperimentų infrastruktūrai (TEF).

Iš analizės rezultatų matyti, kad jei reikalavimų laikymosi išlaidos apskaičiuojamos pagal 3 scenarijų (301 200 EUR), jos yra daugiau kaip 10 kartų mažesnės nei 1 scenarijaus sąnaudos (apie 4 mln. EUR). Į analizę įtraukus EDIH ir TEF (3b scenarijus), tikimasi, kad išlaidos toliau mažės (229 444 EUR).

Kaip matyti iš šio dokumento, Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir TEF atliks svarbų vaidmenį mažinant MVĮ patiriamas atitikties išlaidas, susijusias su DI akto reikalavimais. Rekomenduojama, kad Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir TEF įsitrauktų kurdami bendras technologines, teisines ir valdymo paslaugas, kad būtų paskatinta masto ekonomija ir sutaupoma išlaidų MVĮ. Papildomi moksliniai tyrimai apie naudą, kurią MVĮ galėtų gauti iš Europos skaitmeninių inovacijų centrų ir TEF, padėtų labiau skatinti dirbtinio intelekto diegimą.

Publication Details

Digital skill level
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
International initiative
Publication type
Study