StandICT.eu“ yra pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti Europos IRT standartų ekspertų tinklą. Pagrindinė 9-ojo atviro kvietimo tema bus „DI, debesija ir paribys“. Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, gyvenantys Europos valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse iš viešojo ir privačiojo sektorių, pramonės ir paslaugų įmonių, įskaitant MVĮ ir startuolius, akademinių ir mokslinių tyrimų bendruomenių, taip pat nacionalinių ir Europos asociacijų.

„StandICT.eu“ atviri konkursai taikosi į Europos specialistus, kurie:

 • turi gilių žinių vienoje iš kvietimuose nurodytų prioritetinių sričių;
 • turi patirties, susijusios su standartų plėtojimu, pvz., TVO, EK sudarytose grupėse arba rengiant atvirojo kodo plėtros dokumentus;
 • negauna paramos iš kitų priemonių (VPSP, ES ar nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų) siūlomai veiklai ir nėra finansuojamos iš kitų šaltinių tapačiai veiklai.

2023 m. atviruosiuose konkursuose „StandICT.eu“ gali būti finansuojami trijų rūšių pasiūlymai.

Ilgalaikis finansavimas (su kelionių galimybe)

 • Aprašymas: finansavimas skiriamas nuolatiniam standartų rengimui pirmininkaujant TVO darbo grupei ar joje dalyvaujant. Pvz., rengiant pastabas apie standartų projektus, dalyvaujant posėdžiuose stebėtojo teisėmis, mokant narystės arba registracijos mokesčius.
 • Ilgiausia sutarties trukmė: 6 mėnesiai.
 • Finansavimas: 5 000 EUR – 10,000 EUR.

Trumpalaikis finansavimas (su kelionių galimybe)

 • Aprašymas: finansavimas skiriamas standartų dokumentams rengti, pvz., ryšiams su darbo grupe, pastaboms dėl standartų projektų, dalyvavimui posėdžiuose mokant narystės arba registracijos mokesčius.
 • Ilgiausia sutarties trukmė: 3 mėnesiai.
 • Finansavimas: 3000–7 000 EUR.

Vienkartinis finansavimas

 • Aprašymas: finansavimas skiriamas dalyvavimui praktiniame seminare ar renginyje.
 • Ilgiausia sutarties trukmė: 3 mėnesiai.
 • Finansavimas: Iki 3 000 EUR

Tinkamos išlaidos:

 • asmeninio darbo sąnaudos;
 • kelionių išlaidos;
 • renginio registracijos mokestis;
 • TVO narystės mokestis.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad finansavimo tikslais vertins tik pirmąsias 70 (septyniasdešimt) reikalavimus atitinkančių paraiškų chronologine tvarka pagal pateikimo laiko žymą.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas ir įvairių suinteresuotųjų subjektų IRT standartizacijos sistemos tęstiniame plane pateiktų temų sąrašą rasite čia.

Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. vasario 15 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku.

Opportunity Details

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Internet of Things
Big Data
Robotics
Cloud Computing
5G
Quantum Computing
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Advanced
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
International initiative
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)