COVID-19 parodė, kad reikia didinti švietimo sektoriaus institucijų, sistemų ir procesų atsparumą. Stichinių nelaimių padažnėjimas taip pat turėjo įtakos švietimui, nes duomenų sistemos nuo stichinių nelaimių nukentėjusiose vietovėse buvo sugadintos, kai kuriais atvejais negrįžtamai. Atsižvelgiant į tai, kad didėja klimato sukeltų nelaimių rizika, šalys turės laikyti duomenų atsparumą švietimui esminiu nelaimių planavimo aspektu. Blokų grandinės technologija šiuo atžvilgiu gali būti pagrindinis privalumas.

Blokų grandinė yra bendra, decentralizuota ir saugi registro technologija, skirta beveik bet kokio skaitmeninio turto, įskaitant skaitmenines tapatybes, medicinos ir švietimo įrašus, gimimo ir santuokos liudijimus, įgūdžių kredencialus ir skaitmenines sutartis, skaitmeniniams sandoriams registruoti ir saugoti. Iš iniciatyvų, susijusių su blokų grandine, matyti, kad jau įmanoma įdiegti technologiją, apimančią kredencialų nustatymą ir sertifikavimą tiek formaliojo, tiek neformaliojo mokymosi aplinkoje. Numatoma, kad blokų grandinės rinka augs 56 proc. per per metus.

Blokų grandinė yra tapatybės tikrinimo infrastruktūra, o tai yra viena svarbiausių šios naujos technologijos funkcijų švietimo srityje. Kai skaitmeninės tapatybės tikrinimo sistema gali išlikti nepriklausomai nuo išorinių pokyčių pobūdžio ir masto, tampa lengviau patikrinti skaitmeninio turto nuosavybę. Skaitmeninėje erdvėje vis dažniau išduodami pasiekimų pažymėjimai, pavyzdžiui, mikrokreditai. Juos galima susieti su pagrindine tapatybės tikrinimo sistema, t. y. blokų grandine, ir lengviau patvirtinti jų autentiškumą peržengiant institucines ir nacionalines ribas. Toks požiūris taip pat gali būti naudingas skatinant tarpvalstybinį kvalifikacijų perkėlimą.

Šiame leidinyje pristatoma ir vertinama nauja blokų grandinės technologijų taikymo švietimo srityje praktika.  Šis politikos formuotojams skirtas leidinys suskirstytas į keturias dalis.

  • 1 dalis apima esmines žinias apie blokų grandinės technologijas, kurios pateikiamos klausimų ir atsakymų forma.
  • 2 dalyje daugiausia dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su nauja praktika, susijusia su blokų grandinės naudojimu švietimo srityje, akcentuojant blokų grandinės naudojimą skaitmeniniams sertifikatams, kredencialams, intelektinių duomenų valdymui, išmaniosioms sutartims ir veiklos rezultatais grindžiamiems mokėjimams.
  • 3 dalyje nagrinėjamas technologijos pritaikomumas pagal naudojimo scenarijus, įskaitant teisinį intelektinės nuosavybės teisių patvirtinimą ir švietimo finansavimą.
  • 4 dalyje pakartojami humanistiniai principai, kuriais siekiama valdyti blokų grandinės naudojimą švietime siekiant apsaugoti žmogaus teises, įtrauktį, lygybę, lyčių lygybę ir aplinkos bei ekosistemų tvarumą. Šiame leidinyje taip pat atkreipiamas dėmesys į blokų grandinės technologijų poveikį lyčių lygybei, kartu atkreipiant dėmesį į neigiamą blokų grandinės naudojimo poveikį, ypač aplinkai ir ekosistemoms.

Publication Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Blockchain
Geographic scope
Europos sąjunga
Ne ES
Target audience
Digital skills in education.
Digital skills for all
Industry - field of education and training
Education not further defined
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Type of initiative
International initiative
Publication type
General guidelines
Study