Nuolatiniai pokyčiai skaitmeniniame pasaulyje neišvengiami. Technologijos keičia socialinius santykius, bendravimą, švietimą, vartojimo įpročius ir net laisvalaikį. Jos daro įtaką visų profesijų pobūdžiui ir praktinei veiklai, todėl šiuolaikinėje visuomenėje privalu lavinti skaitmeninius įgūdžius bei nuolat domėtis elektroninių paslaugų teikiamomis galimybėmis. Europos komisija, nagrinėjanti piliečių ir specialistų skaitmeninių įgūdžių lygį, teigia, kad skaitmeninių gebėjimų lygis skiriasi ne tik pagal lytį, bet ir tarp įvairių amžiaus grupių. 2021 m. Europos Komisijos duomenys parodė, kad 54 proc. 16-74 metų ES piliečių turėjo bent pagrindinius bendruosius skaitmeninius įgūdžius. Siekiant padidinti skaitmeninio raštingumo lygį visuomenėje, svarbu ugdyti skaitmeninį raštingumą visose gyventojų grupėse.

„Skaitmeninės technologijos nuolat tobulėja, vis daugiau tiek valdžios, tiek verslo paslaugų perkeliamos į internetinę erdvę, internete pasiūloma be galo daug galimybių informacijos paieškai, nuolat populiarėja internetiniai renginiai ar seminarai, kuriuose galime dalyvauti nepriklausomai nuo mūsų gyvenamosios vietos. Šie nuolatiniai pokyčiai skatina nesustoti ir mokytis kartu su besikeičiančiu technologijų ir interneto pasauliu. Todėl, tik turėdami pakankamai žinių ir įgūdžių, galėsime išnaudoti technologijų teikiamas galimybes tiek darbe, tiek kasdienėje savo veikloje. Taip pat galėsime jaustis ramūs, kad mokėsime pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis, kai to prireiks“,– sako Rita Šukytė, asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė.

Skaitmeninės atskirties mažinimas

Asociacijos „Langas į ateitį“ pagrindinis veiklos tikslas – skatinti visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinti Lietuvos skaitmeninę atskirtį. Siekdama šio tikslo, asociacija Lietuvoje inicijuoja kasmetines europinės akcijos „Skaitmeninės savaitės 2023“ (angl. ALL DIGITAL Weeks) veiklas.

Akcijos metu Lietuvos gyventojai kviečiami tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius bei daugiau sužinoti apie technologijų teikiamą naudą ir galimybes. Šiais metais akcija vyks balandžio 17 – gegužės 7 dienomis. Kiekvieną savaitę bus paliečiamos skirtingos bei visuomenei aktualios temos, o internetinių transliacijų metu pranešėjai suteiks daugiau informacijos Lietuvos gyventojams apie galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, saugumą internete, informacinių technologijų profesijų įvairovę.

Pirmosios akcijos savaitės (balandžio 17-23 d.) pagrindinė tema – skaitmeniniai įgūdžiai visiems: nuo pradinių iki pažengusiųjų

Šios savaitės metu visi kviečiami įsivertinti savo skaitmeninių įgūdžių kompetencijas pagal Europos skaitmeninio raštingumo supratimo ir tobulinimo sistemą piliečiams („DigComp“).

Taip pat, 2023 m. balandžio 18 d. 11 val. internetu vyksiančioje transliacijoje „E. sveikatos galimybės: pas gydytoją registruokimės internetu“ visi kviečiami patobulinti žinias apie aktualią e. paslaugą. Transliacijoje, rengiamoje bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija ir Registrų centru, dalyviams bus praktiškai rodoma, kaip naudotis išankstine pacientų registracijos sistema (IPR IS), norint registruotis vizitui pas gydytoją.

Antrosios savaitės (balandžio 24-30 d.) pagrindinė tema  – skaitmeninis raštingumas ir kultūra

Antrąją savaitę daugiausia dėmesio skiriama bendradarbiavimui su kasmetine Lietuvos Nacionalinių bibliotekų savaite bei žinių apie elektroninį parašą sklaidai.

Lietuvos bibliotekos yra kviečiamos dalyvauti kartu su Lietuvos bibliotekininkų draugija rengiamame konkurse „Kartu įveikiame krizes“ ir pademonstruoti savo sėkmės istorijas, kaip skaitmeninės technologijos padėjo įveikti arba sumažinti kilusius sunkumus ar krizines situacijas Ši veikla prisijungia prie tradicinės Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės.

2023 m. balandžio 27 d. 11 val. gyventojai kviečiami prisijungti prie internetinės transliacijos „Kvalifikuotas elektroninis parašas – nauda, saugumas, galimybės“. Tyrimai rodo, kad ketvirtadalis lietuvių apie šią e. paslaugą nežino nieko. Tad renginio metu bus pristatyta naudinga praktinė informacija apie kvalifikuoto e. parašo naudojimą, paneigtos nepagrįstos baimės ir viešojoje erdvėje sklandantys mitai, o klausytojai turės galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus. Transliacija rengiama bendradarbiaujant su „SK ID Solutions“.

Trečiosios savaitės (gegužės 1-7 d.) pagrindinė tema – kibernetinis saugumas ir saugesnis internetas

Kibernetinis saugumas ir sauga internete – vis dar aktualios šių dienų temos. Šią akcijos savaitę, greta kitų veiklų, bus gilinamos žinios apie saugesnį internetą ir pristatoma IT profesijų įvairovė.

2023 m. gegužės 2 d. 11 val. rengiama internetinė transliacija „Probleminis interneto naudojimas: kas tai?“, kurios metu bus nagrinėjama, kada naudojimasis internetu gali tapti sutrikimu ir kaip padėti sau supratus, kad per daug naudojatės technologijomis. Transliacijos partneris – Socialinių projektų institutas.

2023 m. gegužės 4 d. 11 val. vyresniųjų klasių moksleiviai, jų tėvai, taip pat visi, besidomintys IT profesijų ypatumais, kviečiami prisijungti prie internetinės diskusijos „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“, kurioje bus pristatyta IT profesijų įvairovė, o įvairių IT sričių atstovai – nuo testuotojo iki programuotojo ir talentų specialisto, – dalysis savo patirtimi ir darbo kasdienybe. Transliacijos partneris – „Omnisend“.

Apie akciją „Skaitmeninės savaitės“

„Skaitmeninės savaitės“ (angl. ALL DIGITAL Weeks) – kiekvienais metais visoje Europoje vykstanti skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija. Jos tikslas – paskatinti gyventojus geriau suprasti šiuolaikines technologijas, atrasti jų kuriamą naudą bei išmokyti efektyviai naudotis jomis kasdienėje veikloje.

Daugiau informacijos apie akcijos „Skaitmeninė savaitė 2023“ veiklas Lietuvoje bei internetinių transliacijų nuorodas rasite www.epilietis.lt, o apie renginius visoje ES www.alldigitalweek.eu. Džiugu, kad į akcijos veiklas aktyviai įsitraukia Lietuvos viešosios bibliotekos, pakviesdamos savo lankytojus nuolat gilinti skaitmeninio raštingumo žinias.

News details

Author
Langas į ateitį
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Type of initiative
International initiative