Kaip praneša Informacinės visuomenės komitetas (IVPK), buvo atliktas Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo neįgaliesiems reikalavimams vertinimas. Jo metu nustatyta, kad dažniausiai interneto svetainėse ir portaluose pasitaikantys neatitikimai yra tai, kad nėra pateikiami paveikslėlių ir fotografijų aprašai alternatyviuoju tekstu, nustatomas nepakankamas teikiamos informacijos kontrastas, veikia netinkama navigacija, kuomet interneto svetainės naudotojas negali naršyti svetainėje naudodamas tik klaviatūra, nenurodoma esančių nuorodų paskirtis, kai nėra pateikiamas nuorodos alternatyvusis tekstas ir kiti pasitaikantys prieinamumo reikalavimų neatitikimai. Pagrindinis skirtumas tarp šiuo tyrimo metodu nustatytų klaidų buvo tai, kad vertinant daugiau portalo puslapių, buvo nustatoma daugiau tų pačių neatitikimų, kurie kartojosi. Mobiliųjų programų neatitikimai daugiausia apėmė teksto ir fono kontrasto santykio neatitikimus.  

Vertinimas vykdytas vadovaujantis Europos Komisijos Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimais ir parengta stebėsenos metodika, naudojant supaprastintą ir išsamų tyrimo metodus. Supaprastinto tyrimo metodu buvo įvertinta 131 interneto svetainė, o išsamiu tyrimo metodu 17 elektronines viešąsias ir administracines paslaugas teikiantys interneto portalai bei 10 skirtingų mobiliųjų programų (Google „Android“ ir Apple „iOS“ operacinės sistemos versijos). Pažymėtina, kad iš minimos 131 interneto svetainės, 32 interneto svetainėse, atliekant tyrimą supaprastinto tyrimo metodu, trūkumų nenustatyta arba jie buvo pašalinti dar vertinimo laikotarpio apimtyje. Kitos institucijos, kurių interneto svetainėse buvo nustatyti atitikimo prieinamumo reikalavimams trūkumai, buvo įpareigotos šiuos trūkumus ištaisyti. Atliekant 17 elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų portalų vertinimą, 6 interneto portaluose, trūkumai buvo pašalinti vertinamuoju laikotarpiu. Institucijos dėl portalų kompleksiškumo ir pakeitimų apimties informavo apie poreikį trūkumus taisyti ilgesnį laiką. Vertinant 10 mobiliųjų programų, 4 mobiliosiose programose, trūkumai buvo pašalinti vertinimo laikotarpio apimtyje. Likusi dalis institucijų, dėl mobiliųjų programų specifikos ir pakeitimų apimties taip pat informavo apie poreikį trūkumus taisyti ilgesnį laiką. Atliekant tyrimą išsamios stebėsenos metodu buvo nustatyta, kad tirtuose elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų portaluose buvo tenkinama didžioji dalis – beveik 80 proc., ir netenkinama tik apie 18 proc. reikalavimuose taikomų sėkmės kriterijų.

Su detalia tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.

Pagal IVPK inf.

News details

Digital technology / specialisation
Mobile Application Development
Web Development
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
National initiative