Goal

Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu sukurta ir 180 profesinio mokymo programų pritaikyta Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti.

Financing
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizers
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Date
-