Įgūdžių panorama yra Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato sukurta informacijos apie įgūdžius platforma, kuriai vadovauja Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop).

Darbo rinkos duomenys paverčiami tikslia ir savalaike informacija ir taip politikos formuotojams, politikos ekspertams, tyrėjams ir orientavimo specialistams padedama neatsilikti nuo naujausių pokyčių, atlikti naudingus palyginimus su ankstesnėmis tendencijomis arba nustatyti numatomus pokyčius.

Naudojimosi skaitmeniniais įgūdžiais rodiklis suteikia informacijos apie žmonių, kurių naudojimasis skaitmeniniais įgūdžiais viršija bazinį lygį, dalį.

Publication Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
Type of initiative
EU institutional initiative
Publication type
General information