Įgūdžių panorama: Skaitmeninių įgūdžių naudojimas (2019 m.)

Įgūdžių panorama yra Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato sukurta informacijos apie įgūdžius platforma, kuriai vadovauja Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop).

Darbo rinkos duomenys paverčiami tikslia ir savalaike informacija ir taip politikos formuotojams, politikos ekspertams, tyrėjams ir orientavimo specialistams padedama neatsilikti nuo naujausių pokyčių, atlikti naudingus palyginimus su ankstesnėmis tendencijomis arba nustatyti numatomus pokyčius.

Naudojimosi skaitmeniniais įgūdžiais rodiklis suteikia informacijos apie žmonių, kurių naudojimasis skaitmeniniais įgūdžiais viršija bazinį lygį, dalį.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Išsilavinimą apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Bendroji informacija