Svarbiausias šio RAND Europe paskelbto tyrimo tikslas - atlikti apžvalginį tyrimą ir išnagrinėti duomenis, susijusius su įvairiais dabartinės skaitmeninių įgūdžių srities aspektais, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninių įgūdžių atotrūkiui.

Dokumente bandoma geriau suprasti, ar skaitmeninių įgūdžių atotrūkis didėja ir kodėl jis didėja, taip pat jo poveikį skaitmeninei ir socialinei nelygybei ir kokių veiksmų imasi įvairios suinteresuotosios šalys.

Šiuo tikslu buvo atlikta pagrindinių tendencijų, lemiančių skaitmeninių įgūdžių atotrūkį pasauliniu arba makrolygmeniu, analizė; taip pat išnagrinėti kai kurie praktiniai veiksmai, kurių imamasi siekiant spręsti šią problemą ir potencialiai panaikinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį.

Publication Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Ne ES
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Industry - field of education and training
Personal skills and development
Type of initiative
International initiative
Publication type
Study