Skaitmeninių įgūdžių atotrūkis pasaulyje: dabartinės tendencijos ir ateities kryptys (2021 m.)

Svarbiausias šio RAND Europe paskelbto tyrimo tikslas - atlikti apžvalginį tyrimą ir išnagrinėti duomenis, susijusius su įvairiais dabartinės skaitmeninių įgūdžių srities aspektais, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninių įgūdžių atotrūkiui.

Dokumente bandoma geriau suprasti, ar skaitmeninių įgūdžių atotrūkis didėja ir kodėl jis didėja, taip pat jo poveikį skaitmeninei ir socialinei nelygybei ir kokių veiksmų imasi įvairios suinteresuotosios šalys.

Šiuo tikslu buvo atlikta pagrindinių tendencijų, lemiančių skaitmeninių įgūdžių atotrūkį pasauliniu arba makrolygmeniu, analizė; taip pat išnagrinėti kai kurie praktiniai veiksmai, kurių imamasi siekiant spręsti šią problemą ir potencialiai panaikinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Tyrimas