-
Paveikslėlyje pavaizduotas parkas

Vykstant Europos regionų ir miestų savaitei (#EURegionsWeek), Bragos ir Klužo-Napokos miestai, Kastilijos ir Leono, Moravijos-Silezijos, Štutgarto ir Trnavos regionai spalio 10 d. 16.30 - 18.00 val. rengia praktinį seminarąĮgūdžių paktas – sąlygų žaliajai pertvarkai automobilių pramonės regionuose sudarymas“.

Automobilių pramonės ekosistemoje vyksta esminės permainos, susijusios su ekologiniu ir skaitmeniniu perėjimu, o Europos regionai yra šių permainų priešakyje. Kad šis procesas būtų sąžiningas ir teisingas, turime sukurti daugiašalį procesą Europos ir regionų lygmenimis. Seminaro tikslas - suburti regionus iš visos ES ir aptarti, kaip jie gali spręsti su pertvarka susijusius iššūkius. Nuolat reikia numatyti ir remti kvalifikuotos darbo jėgos kūrimą automobilių pramonės ekosistemoje. Todėl seminare daugiausia dėmesio bus skiriama konkrečioms kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo iniciatyvoms ir projektams regioniniu lygmeniu, grindžiamiems regionine politika ir patirtimi, laikantis tikro principo „iš apačios į viršų“.

Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Čekijos, Slovakijos bei Rumunijos regionai ir savivaldybės dalysis savo patirtimi, kad parengtų bendras rekomendacijas, kaip geriausiai patenkinti regionų perkvalifikavimo ir (arba) kvalifikacijos kėlimo poreikius. Partneriai iš visos Europos turės progą pasisemti įkvėpimo iš novatoriškų regioninių projektų, kuriuose dalyvauja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įstaigos, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai, įmonės ir viešosios organizacijos ir kurių bendras tikslas – parengti specialias mokymo programas, skirtas naujoms ir sparčiai augančioms automobilių ekosistemos technologijoms.

Kalbės:

  • Zdeněk Karįsek, Moravijos-Silezijos regiono tarybos narys;
  • Bianca Muntean, „Transilvania ITluster“ vadovė ir vykdomoji direktorė;
  • Sabine Stützle – Leinmüller, Štutgarto regiono ekonominės plėtros korporacijos Darbo rinkos departamento vadovė;
  • Ostravos technikos universiteto konsultantas, mokslo darbuotojas ir dėstytojas Jakub Štolfa ir Automobilių įgūdžių sąjunga;
  • Ricardo Rio, Bragos savivaldybės meras.

© Europos regionų ir miestų savaitė

Įvykio detalės

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4463
Target language
English
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Advanced
Type of initiative
EU institutional initiative
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Event setting
Virtual Live
Event organizer