Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu „Elisepaskelbtas kvietimas MVĮ kurti DI paslaugas ar taikomąsias programas vienoje iš ELISE/ELLIS tikslinių sričių, padedant moksliniam patarėjui.

„Elise“ ieško DI pritaikymu grindžiamų projektų, susijusių su technologijų ir sistemų kūrimu ir diegimu bent vienoje tikslinėje srityje iš 16 siūlomų. Tikslinės sritys grindžiamos ELISE/ELLIS mokslinių tyrimų programomis, bet jomis neapsiribojant, jei pasiūlymuose sprendžiami didelį poveikį darantys socialiniai ir ekonominiai uždaviniai pasitelkiant mašinų mokymąsi. 

Mokslinis patarėjas yra pareiškėjo pakviestas tyrėjas, kuris sutinka patarti MVĮ kuriant DI pritaikymą ar paslaugą. Patarėjas turi turėti su projektu susijusios srities daktaro laipsnį. Patarėjas turi būti nepriklausomas ir negali turėti jokių oficialių ryšių su pareiškėju (NDA, informacijos neatskleidimo susitarimas nebus laikomas oficialiu ryšiu).

Finansavimas:

  • iš viso iki 60000 EUR vienam projektui;
  • bus atrinkta ne daugiau kaip 16 MVĮ.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas ir visą prioritetinių sričių sąrašą rasite čia.

Paraiškų teikimo terminas – 2023 m. vasario 16 d. 13.00 val. Vidurio Europos laiku.

Opportunity Details

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Advanced
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
International initiative
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined