„Elise“ 2-asis atviras kvietimas

2023-01-30

Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu „Elisepaskelbtas kvietimas MVĮ kurti DI paslaugas ar taikomąsias programas vienoje iš ELISE/ELLIS tikslinių sričių, padedant moksliniam patarėjui.

„Elise“ ieško DI pritaikymu grindžiamų projektų, susijusių su technologijų ir sistemų kūrimu ir diegimu bent vienoje tikslinėje srityje iš 16 siūlomų. Tikslinės sritys grindžiamos ELISE/ELLIS mokslinių tyrimų programomis, bet jomis neapsiribojant, jei pasiūlymuose sprendžiami didelį poveikį darantys socialiniai ir ekonominiai uždaviniai pasitelkiant mašinų mokymąsi. 

Mokslinis patarėjas yra pareiškėjo pakviestas tyrėjas, kuris sutinka patarti MVĮ kuriant DI pritaikymą ar paslaugą. Patarėjas turi turėti su projektu susijusios srities daktaro laipsnį. Patarėjas turi būti nepriklausomas ir negali turėti jokių oficialių ryšių su pareiškėju (NDA, informacijos neatskleidimo susitarimas nebus laikomas oficialiu ryšiu).

Finansavimas:

  • iš viso iki 60000 EUR vienam projektui;
  • bus atrinkta ne daugiau kaip 16 MVĮ.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas ir visą prioritetinių sričių sąrašą rasite čia.

Paraiškų teikimo terminas – 2023 m. vasario 16 d. 13.00 val. Vidurio Europos laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)