Lapkričio 24 d. Europos Komisija paskelbė 2022 m. Erasmus+ bendrąjį kvietimą. Kvietimas apima keletą galimybių pagerinti Europos piliečių skaitmeninius įgūdžius. Visų pirma, pagal Kvietimą bus finansuojama daug kokybiško ir įtraukaus skaitmeninio švietimo veiklų ir projektų, atitinkančių Skaitmeninio švietimo veiksmų plano (2021–2027 m.) tikslus.

Programos biudžetas kitais metais padidintas beveik 3,9 milijardo eurų ir apima keletą svarbių temų, iš kurių paminėsime keletą.

  • Skaitmeninių galimybių stažuotė: šiuo kvietimu siekiama parodyti vis didėjančius skaitmeninių įgūdžių poreikius visose studijų srityse ir padėti studentams, dabartiniams absolventams, mokyklų specialistams, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi institucijoms įgyti skaitmeninių įgūdžių, reikalingų jiems ateityje.
  • Bendradarbiavimo partnerystės: šiuo veiksmu siekiama parengti švietimo ir mokymo įstaigų (įskaitant pradines ir vidurines mokyklas, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi institucijas) skaitmeninės transformacijos planus.
  • Į ateitį orientuoti projektai: nauji didelio masto projektai, kuriais bus remiamas kokybiškas ir įtraukus skaitmeninis švietimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas žaliajam kursui. Projektai konkrečiai bus skirti bent vienai iš šių trijų sričių:
    • pagrindiniai įtraukiojo ir aukštos kokybės skaitmeninio švietimo ir mokymo sėkmės veiksniai;
    • dirbtinis intelektas švietime;
    • kokybiškas skaitmeninio ugdymo turinys.

Be bendrojo kvietimo, metinėje darbo programoje taip pat numatyti kiti veiksmai, kurie turės būti pradėti atskirai, pavyzdžiui, Europos universitetų iniciatyva

Daugiau apie kvietimus skaitykite čia. Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti paraišką, rasite 2022 m. programos vadove. Išsamios atvirų ir būsimų kvietimų teikti paraiškas apžvalgos ieškokite Europos Komisijos finansavimo ir konkursų portale.

News details

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/new-opportunities-digital-education-erasmus-general-call-2022
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Internet of Things
Robotics
Software
Mobile Application Development
Web Development
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
EU institutional initiative