Naujos skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės 2022 m. „Erasmus+“ bendrajame kvietime

2021-12-02

Lapkričio 24 d. Europos Komisija paskelbė 2022 m. Erasmus+ bendrąjį kvietimą. Kvietimas apima keletą galimybių pagerinti Europos piliečių skaitmeninius įgūdžius. Visų pirma, pagal Kvietimą bus finansuojama daug kokybiško ir įtraukaus skaitmeninio švietimo veiklų ir projektų, atitinkančių Skaitmeninio švietimo veiksmų plano (2021–2027 m.) tikslus.

Programos biudžetas kitais metais padidintas beveik 3,9 milijardo eurų ir apima keletą svarbių temų, iš kurių paminėsime keletą.

  • Skaitmeninių galimybių stažuotė: šiuo kvietimu siekiama parodyti vis didėjančius skaitmeninių įgūdžių poreikius visose studijų srityse ir padėti studentams, dabartiniams absolventams, mokyklų specialistams, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi institucijoms įgyti skaitmeninių įgūdžių, reikalingų jiems ateityje.
  • Bendradarbiavimo partnerystės: šiuo veiksmu siekiama parengti švietimo ir mokymo įstaigų (įskaitant pradines ir vidurines mokyklas, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi institucijas) skaitmeninės transformacijos planus.
  • Į ateitį orientuoti projektai: nauji didelio masto projektai, kuriais bus remiamas kokybiškas ir įtraukus skaitmeninis švietimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas žaliajam kursui. Projektai konkrečiai bus skirti bent vienai iš šių trijų sričių:
    • pagrindiniai įtraukiojo ir aukštos kokybės skaitmeninio švietimo ir mokymo sėkmės veiksniai;
    • dirbtinis intelektas švietime;
    • kokybiškas skaitmeninio ugdymo turinys.

Be bendrojo kvietimo, metinėje darbo programoje taip pat numatyti kiti veiksmai, kurie turės būti pradėti atskirai, pavyzdžiui, Europos universitetų iniciatyva

Daugiau apie kvietimus skaitykite čia. Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti paraišką, rasite 2022 m. programos vadove. Išsamios atvirų ir būsimų kvietimų teikti paraiškas apžvalgos ieškokite Europos Komisijos finansavimo ir konkursų portale.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/new-opportunities-digital-education-erasmus-general-call-2022
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Robotika
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų