2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programos paskirtis – skatinti valstybės skaitmeninimą siekiant sudaryti galimybes viešajam sektoriui, verslo įmonėms ir akademinei bendruomenei efektyviai ir saugiai kurti ir naudotis inovatyviais produktais ir paslaugomis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus visavertiškai pasinaudoti naujomis technologijomis, didinti supratimą apie būsimus technologinius pokyčius ir sudaryti sąlygas valstybei prie jų prisitaikyti.

Programa tiesiogiai įgyvendina NPP 1 tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ 1.7 uždavinį „Skatinti valstybės skaitmeninimą“, bet neapima verslo skaitmeninimo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo, kibernetinio saugumo, skaitmeninio junglumo priemonių – jos įgyvendinamos per kitas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir kitų ministerijų plėtros programas. Programa apims informacinių sistemų ar registrų kūrimo ir (arba) vystymo ar konkrečių e. paslaugų kūrimo veiklas, finansuojamas  Ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšomis.

Visą programą skaitykite 2021 m. lapkričio 17 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 971 priede.

Strategy Details

Budget

Beveik 450 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo (RRF), Europos Sąjungos struktūrinių fondų  ir valstybės biudžeto lėšų

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Lietuva
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Target language
Lithuanian
Stakeholders

Taip

Latest update of strategy
Type of initiative
National initiative