Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

EIM

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) formuoja valstybės politiką ekonomikos ir inovacijų ministrui pavestose srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Organizacijos detalūs duomenys

Nacionalinės koalicijos narys
Taip
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Nežinoma
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Kategorija
Politikos formuotojas
Narystės tipas
Narys