Ši 2021 m. poreikių analizės ataskaita parengta įgyvendinant ESSA projektą – Europos programinės įrangos įgūdžių aljansą – ir joje atskleidžiamas dabartinis ir būsimas programinės įrangos įgūdžių ir specialistų poreikis Europoje. 

Išvados daromos remiantis laisvų darbo vietų tyrimu, turimais programinės įrangos įgūdžių tyrimais, švietimo ir mokymo programomis, darbo rinkos ataskaitomis ir duomenų bazėmis. Taip pat rinkome ekspertų nuomones apie jų lūkesčius dėl programinės įrangos vaidmenų, įgūdžių ir jų teikimo ateityje.

Keletas pagrindinių išvadų, kurias galite perskaityti ataskaitoje: 

  • paklausiausi yra sudėtingi įgūdžiai, pavyzdžiui, programavimo, taip pat geras programavimo principų supratimas, kad būtų galima greitai ir lengviau prisitaikyti prie naujų kalbų;
  • vis svarbesni tampa netechniniai įgūdžiai, kurių reikia norint sėkmingai dirbti programinės įrangos specialistu, o svarbiausiais laikomi kritinis mąstymas ir analizė, problemų sprendimas ir savarankiškumas;
  • programinės įrangos specialistams taip pat reikia platesnio išsilavinimo: ateitis priklauso T ir Pi tipo specialistams;
  • siekiant neatsilikti nuo sparčios sektoriaus transformacijos, reikia trumpesnių ir tikslingesnių mokymo ciklų. Šia prasme didelę reikšmę įgaus mikroapmokymai ir mikrokreditai.

Ataskaitoje rasite daugiau įžvalgų ir duomenų apie kompetencijos, susijusios su programinės įrangos srities specialistu, rinkinį.

 

Publication Details

Digital skill level
Intermediate
Digital technology / specialisation
Software
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Industry - field of education and training
Personal skills and development
Type of initiative
International initiative
Publication type
Report