Europoje reikalingiausi programinės įrangos kūrimo vaidmenys ir įgūdžiai (2021 m.)

Ši 2021 m. poreikių analizės ataskaita parengta įgyvendinant ESSA projektą – Europos programinės įrangos įgūdžių aljansą – ir joje atskleidžiamas dabartinis ir būsimas programinės įrangos įgūdžių ir specialistų poreikis Europoje. 

Išvados daromos remiantis laisvų darbo vietų tyrimu, turimais programinės įrangos įgūdžių tyrimais, švietimo ir mokymo programomis, darbo rinkos ataskaitomis ir duomenų bazėmis. Taip pat rinkome ekspertų nuomones apie jų lūkesčius dėl programinės įrangos vaidmenų, įgūdžių ir jų teikimo ateityje.

Keletas pagrindinių išvadų, kurias galite perskaityti ataskaitoje: 

  • paklausiausi yra sudėtingi įgūdžiai, pavyzdžiui, programavimo, taip pat geras programavimo principų supratimas, kad būtų galima greitai ir lengviau prisitaikyti prie naujų kalbų;
  • vis svarbesni tampa netechniniai įgūdžiai, kurių reikia norint sėkmingai dirbti programinės įrangos specialistu, o svarbiausiais laikomi kritinis mąstymas ir analizė, problemų sprendimas ir savarankiškumas;
  • programinės įrangos specialistams taip pat reikia platesnio išsilavinimo: ateitis priklauso T ir Pi tipo specialistams;
  • siekiant neatsilikti nuo sparčios sektoriaus transformacijos, reikia trumpesnių ir tikslingesnių mokymo ciklų. Šia prasme didelę reikšmę įgaus mikroapmokymai ir mikrokreditai.

Ataskaitoje rasite daugiau įžvalgų ir duomenų apie kompetencijos, susijusios su programinės įrangos srities specialistu, rinkinį.

 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita