Šioje Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ataskaitoje nagrinėjama, kaip koronaviruso pandemija padidino skaitmeninių įgūdžių poreikį informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir su IRT nesusijusių profesijų srityse, ir pateikiami su politika susiję pasiūlymai.

Tyrimo rezultatai rodo, kad IRT žinių ir skaitmeninių įgūdžių dažniausiai pageidauja IRT specialistai ir IRT technikai, po jų seka mokslinių tyrimų, inžinerijos ir kanceliarinių profesijų atstovai. Palyginti daug mažiau skaitmeninių įgūdžių reikia pradinių profesijų darbuotojams, gamyklų darbininkams ir asmenims, teikiantiems asmenines paslaugas.

Ataskaitoje teigiama, kad, nors daug veiklos skiriama pirminio profesinio mokymo (PŠM) besimokantiesiems, reikia daryti didesnę pažangą tęstinio PŠM srityje, sprendžiant suaugusių piliečių skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemą. Be to, mokytojų ir instruktorių skaitmeninių gebėjimų mokymas, kad jie galėtų veiksmingai padėti besimokantiesiems, dažnai yra nepakankamai išplėtota nacionalinių įgūdžių sistemų dalis. Politikos formuotojai, spręsdami skaitmeninių įgūdžių temą, turėtų atsižvelgti į šiuos aspektus.
 

Publication Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills for the labour force.
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
EU institutional initiative
Publication type
Report