Skaitmeniniai įgūdžiai: pandemijos iššūkiai ir galimybės (2021)

Šioje Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ataskaitoje nagrinėjama, kaip koronaviruso pandemija padidino skaitmeninių įgūdžių poreikį informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir su IRT nesusijusių profesijų srityse, ir pateikiami su politika susiję pasiūlymai.

Tyrimo rezultatai rodo, kad IRT žinių ir skaitmeninių įgūdžių dažniausiai pageidauja IRT specialistai ir IRT technikai, po jų seka mokslinių tyrimų, inžinerijos ir kanceliarinių profesijų atstovai. Palyginti daug mažiau skaitmeninių įgūdžių reikia pradinių profesijų darbuotojams, gamyklų darbininkams ir asmenims, teikiantiems asmenines paslaugas.

Ataskaitoje teigiama, kad, nors daug veiklos skiriama pirminio profesinio mokymo (PŠM) besimokantiesiems, reikia daryti didesnę pažangą tęstinio PŠM srityje, sprendžiant suaugusių piliečių skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemą. Be to, mokytojų ir instruktorių skaitmeninių gebėjimų mokymas, kad jie galėtų veiksmingai padėti besimokantiesiems, dažnai yra nepakankamai išplėtota nacionalinių įgūdžių sistemų dalis. Politikos formuotojai, spręsdami skaitmeninių įgūdžių temą, turėtų atsižvelgti į šiuos aspektus.
 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Ataskaita