2022 m. sausį Slovėnijos Respublikos Vyriausybė pakoregavo ekonomikos skaitmeninės transformacijos strategiją . Ji yra ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pagal įmonių skaitmeninės transformacijos komponentą dalis.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninimo, informavimo procesams ir ES bendrajai skaitmeninei rinkai ir joje, be kita ko, akcentuojamos pažangios skaitmeninės technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, didžiųjų duomenų apdorojimo technologijos ir duomenų grandinės technologijos, kurios skatins ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji grindžiama esamomis skaitmeninėmis technologijomis ir iniciatyvomis, Europos Komisijos rekomendacijų išvadomis ir skaitmeninimo srityje pasiektais rodikliais, parengtais remiantis Europos ir pasaulio (EBPO) statistika.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindiniams siekiams:

  1. pažangios skaitmeninės technologijos, kuriomis sudaromos sąlygos skaitmeninei ekonomikos transformacijai;
  2. veiksminga ekosistema konkurencingai ekonomikai užtikrinti;
  3. atvira ir tvari visuomenė – skaitmeninės ekonomikos augimo pagrindas.

Pagrindiniai skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ramsčio tikslai yra šie:

  • žinių ir skaitmeninių įgūdžių įgijimas tinkamiausiu laiku ir per palyginti trumpą laiką;
  • mokymosi visą gyvenimą sistemų pritaikymas nuolat didinant skaitmeninį raštingumą, žmogiškųjų išteklių pajėgumus ir skaitmeninius gebėjimus ekonomikos skaitmeninei transformacijai;
  • IRT srityje dirbančio personalo žinių ir skaitmeninių gebėjimų stiprinimas ir talentų plėtojimas ir rėmimas pažangių skaitmeninių technologijų srityje.

Pažangioms skaitmeninėms technologijoms taip pat reikalingi pažangesni visų ekonomikos sektorių žmonių skaitmeniniai įgūdžiai. Tam reikia aukštos kokybės švietimo ir mokymo bei tvirto vyriausybės, darbdavių ir rangovų bendradarbiavimo.

Strategy Details

Budget

Pirminis strategijos įgyvendinimo finansavimas bus teikiamas pagal nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, t. y. 56,5 mln. EUR. Papildomas finansavimas pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą ir kitas ES programas („Europos horizontas“, „InvestEU“ ir kt.).

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Internet of Things
Big Data
Digital skills
Geographic scope
Slovėnija
Organization
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skills in education.
Digital skills for all
Target language
Slovenian
Timeline/roadmap
Priėmimas 2022 m. 2021–2030 m. laikotarpio veiksmai.
Stakeholders
Type of initiative
National initiative