2022 m. sausį Slovėnijos Respublikos Vyriausybė pakoregavo ekonomikos skaitmeninės transformacijos strategiją . Ji yra ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pagal įmonių skaitmeninės transformacijos komponentą dalis.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninimo, informavimo procesams ir ES bendrajai skaitmeninei rinkai ir joje, be kita ko, akcentuojamos pažangios skaitmeninės technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, didžiųjų duomenų apdorojimo technologijos ir duomenų grandinės technologijos, kurios skatins ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji grindžiama esamomis skaitmeninėmis technologijomis ir iniciatyvomis, Europos Komisijos rekomendacijų išvadomis ir skaitmeninimo srityje pasiektais rodikliais, parengtais remiantis Europos ir pasaulio (EBPO) statistika.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindiniams siekiams:

  1. pažangios skaitmeninės technologijos, kuriomis sudaromos sąlygos skaitmeninei ekonomikos transformacijai;
  2. veiksminga ekosistema konkurencingai ekonomikai užtikrinti;
  3. atvira ir tvari visuomenė – skaitmeninės ekonomikos augimo pagrindas.

Pagrindiniai skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ramsčio tikslai yra šie:

  • žinių ir skaitmeninių įgūdžių įgijimas tinkamiausiu laiku ir per palyginti trumpą laiką;
  • mokymosi visą gyvenimą sistemų pritaikymas nuolat didinant skaitmeninį raštingumą, žmogiškųjų išteklių pajėgumus ir skaitmeninius gebėjimus ekonomikos skaitmeninei transformacijai;
  • IRT srityje dirbančio personalo žinių ir skaitmeninių gebėjimų stiprinimas ir talentų plėtojimas ir rėmimas pažangių skaitmeninių technologijų srityje.

Pažangioms skaitmeninėms technologijoms taip pat reikalingi pažangesni visų ekonomikos sektorių žmonių skaitmeniniai įgūdžiai. Tam reikia aukštos kokybės švietimo ir mokymo bei tvirto vyriausybės, darbdavių ir rangovų bendradarbiavimo.

Strategy Details

Biudžetas

Pirminis strategijos įgyvendinimo finansavimas bus teikiamas pagal nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, t. y. 56,5 mln. EUR. Papildomas finansavimas pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą ir kitas ES programas („Europos horizontas“, „InvestEU“ ir kt.).

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Slovėnija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Slovėnų
Laiko juosta / planas
Priėmimas 2022 m. 2021–2030 m. laikotarpio veiksmai.
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė