2022-10-24
    UNESCO Pasaulinė žiniasklaidos ir informacinio raštingumo savaitė yra kasmetinis renginys, kurio tikslas – apžvelgti ir paminėti pažangą, padarytą įgyvendinant UNESCO iniciatyvą „Žiniasklaida ir informacinis raštingumas visiems“. Šių metų renginį rengia Nigerija. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama žmonių, žiniasklaidos, skaitmeninių platformų, vyriausybių, pramonės ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio pasitikėjimui ir solidarumui.