2022-04-11

    Tyrime analizuojamos pastarojo meto nuotolinio darbo tendencijos, jo poveikis darbuotojams, darbdaviams ir visuomenei ir politikos formavimo iššūkiai. Joje apžvelgiamos pagrindinės ES ir nacionaliniu lygmeniu priimtos teisėkūros ir politikos priemonės, siekiant nustatyti galimus politikos veiksmus ES lygmeniu. Tyrimas grindžiamas išsamia literatūros apžvalga, internetine apklausa, pokalbiais su Europos ir nacionalinių suinteresuotųjų subjektų atstovais ir penkių ES šalių atvejų tyrimais: Suomijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje ir Rumunijoje.