2021-11-22
  Išplėstinių skaitmeninių įgūdžių srities veiksmų tikslas - remti iniciatyvas, kuriomis siekiama plėtoti išplėstinius IRT įgūdžius, renkant informaciją apie esamą skaitmeninio švietimo pasiūlą ir susijusius darbo rinkos poreikius. Veiksmai turėtų padėti remti švietimo įstaigų kompetenciją, dinamiškų skaitmeninių ekosistemų plėtrą ir įvairių konsorciumų, įsteigtų pagal kvietimą "Specializuotos švietimo programos svarbiausiose gebėjimų srityse", bendradarbiavimą. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 22 d. 17.00 val. Briuselio laiku. Jei norite daugiau sužinoti apie programą "Skaitmeninė Europa
  2021-11-22
  Kvietimo tikslas - sukurti saugią ir patikimą duomenų erdvę, kuri padėtų dalytis įgūdžių duomenimis ir naudotis jais įvairiais tikslais - nuo analitinių ir statistinių iki politikos formavimo ar pakartotinio naudojimo naujoviškose taikomosiose programose. Duomenų erdvė suteiks lengvą tarpvalstybinę prieigą prie svarbiausių duomenų rinkinių, bus diegiami pasitikėjimo mechanizmai (saugumo ir privatumo užtikrinimas projektuojant) ir kuriamos duomenų paslaugos, atitinkančios Europos vertybes, visų pirma etikos, įvairovės ir privatumo vertybes. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 22 d. 17:00:00
  2021-08-30
  Ši interaktyvi planavimo priemonė pateikia informaciją apie audiovizualinio ir naujienų žiniasklaidos sektorių subjektų finansavimo galimybes. Jos tikslas - palengvinti prieigą prie Europos Sąjungos finansinės paramos mechanizmų ir padėti šių sektorių specialistams iš daugybės internete prieinamų programų ir priemonių rasti tinkamiausią paramos mechanizmą. 2021 m. liepą pradėta naudoti interaktyvioji priemonė apima įvairias finansavimo schemas, neapsiribojant tik programa „Kūrybiška Europa“, bet ir įskaitant programas „Horizontas Europa“, „InvestEU“ ir kitas. Tai pirmasis praktinis vadovas
  2021-07-12
  Ketvirtoji pramonės revoliucija siejama su gamybos efektyvumu, sąnaudų mažinimu, supaprastintais darbo jėgos reikalavimais ir verslo modelių pritaikymu. Tačiau ją lydi socialiniai, ekonominiai ir organizaciniai iššūkiai, tokie kaip pajamų nelygybė, visuomenės požiūris į darbo vietų kokybę ir trūkumą, teisiniai klausimai ir duomenų saugumas. Vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą (MTI) pagal šį programos „Europos horizontas“ kvietimą bus tiriamas socialinių ir ekonominių veiksnių poveikis, kurį darbo rinkoms ir verslo modeliams sukelia naujos griaunamosios technologijos (dirbtinis
  2021-07-05
  Pagal šį programos "Horizontas Europa" kvietimą teikiamuose projektuose numatyta: kurti naują pagalbinę medžiagą, mokymo programas ir mokymosi būdus mokslininkams, duomenų tvarkytojams, duomenų valdytojams ir naujų rūšių specialistams. Jie turėtų prisidėti prie aukštos ir tinkamos kvalifikacijos specialistų, leidžiančių taikyti atvirojo mokslo praktiką ir turinčių pakankamai žinių apie standartus, taikomąsias programas ir priemones bei geriausią FAIR duomenų, taip pat kitų skaitmeninių mokslinių tyrimų objektų teikimo, tvarkymo, pakartotinio naudojimo, dalijimosi jais ir jų analizės praktiką
  2021-06-28
  Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas - stiprinti mergaičių ir moterų skaitmenines ir verslumo kompetencijas ir didinti jų pasitikėjimą savimi, kad jos galėtų kūrybiškai jomis naudotis atrasdamos galimybes, diegdamos naujoves ir kurdamos vertę visuomenei. Tai turės teigiamą poveikį ekonomikai, nes bus sudarytos sąlygos taikyti šias universalias kompetencijas sprendžiant visuomenės uždavinius ir įvairiuose ekonomikos sektoriuose, kartu didinant mergaičių ir moterų susidomėjimą šių sektorių sritimis, pavyzdžiui, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) bei informacinių ir
  2021-06-14
  Pagal šią „Erasmus+" programą finansuojamos partnerystės įgyvendina nuoseklią ir išsamią sektorinę arba tarpsektorinę veiklą, kurią būtų galima pritaikyti prie būsimų žinių pokyčių visoje ES. Siekiant skatinti inovacijas, daugiausia dėmesio bus skiriama skaitmeniniams įgūdžiams, nes jie tampa vis svarbesni visuose darbo profiliuose visoje darbo rinkoje. Be to, perėjimas prie žiedinės ir ekologiškesnės ekonomikos turi būti paremtas kvalifikacijų ir nacionalinių švietimo ir mokymo programų pakeitimais, kad būtų patenkinti nauji profesiniai poreikiai, susiję su žaliaisiais įgūdžiais ir tvariu