2021-08-25
  2018 metais pradėtas projektas „Women4IT“, kurio tikslas yra ugdyti jaunų moterų skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes. Projekto misija – sukurti jaunimui patrauklias užimtumo galimybes, organizuoti darbo vietas moterims technologijų sektoriuje bei plėsti partnerystės tinklą su darbdaviais, siekiant išbandyti naujus įdarbinimo sprendimus. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su dar aštuoniomis partnerėmis šalimis: Latvija, Ispanija, Graikija, Norvegija, Rumunija, Airija, Malta ir Belgija. Viena svarbiausių projekto dalių – sukurtas naujas internetinis įrankis, kuris
  2021-08-24
  Tarptautinis projektas „Smart Women“ sukūrė ir įgyvendino verslumo ir elektroninės prekybos mokymo programą bei priemones, kurios verslą norinčioms pradėti moterims padėtų verslo idėją paversti sėkmingu verslu. Projektas skirtas neaktyvioms moterims, kurios norėtų: praplėsti savo žinias apie elektroninę prekybą šiandieninėje konkurencinėje aplinkoje; naudotis ištekliais ir priemonėmis, specialiai sukurtomis asmenims norintiems pradėti ar išplėsti savo verslą. Mokymų tikslas buvo pagerinti dalyvių darbo perspektyvas ar verslo galimybes, kaip pažymima Europos Komisijos veiksmų plane „Verslumas
  2021-08-24
  Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas 2018 - 2021 m. vykdytas visoje Lietuvoje ir skirtas gausiai gyventojų tikslinei grupei – apie 500 tūkst. asmenų, vis dar nesinaudojančių internetu arba turinčių nepakankamus skaitmeninius įgūdžius.
  2021-07-21

  Dabartinėje darbo rinkoje nepakanka turėti aukštą profesinę kvalifikaciją, taip pat būtina nuolat ugdyti ir asmenines kompetencijas, kurios dėl sparčiai kintančių technologinių pokyčių įgyja vis didesnę reikšmę specialistų konkurencingumui. Siekiant suteikti paramą mokytojams ugdant bendruosius gebėjimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau — ŠMSM) nustatė strateginį uždavinį – nacionaliniu lygmeniu stiprinti bendrųjų gebėjimų ugdymą profesiniame mokyme, panaudojant interaktyvias elektronines mokymosi priemones. Įgyvendinant ŠMSM deleguotas užduotis

  2021-06-21
  Fondas „eSkills Malta Foundation“ vienija Maltos valdžios, pramonės ir švietimo atstovus, siekdama prisidėti prie nacionalinės skaitmeninių įgūdžių srities plėtros. Dėl COVID-19 pandemijos mokyklos buvo uždarytos, o veikla, pamokos ir mokymas persikėlė į internetą, - tai visiems tapo iššūkiu, bet ypač pačioms mokykloms. Siekdamas spręsti šio poveikio problemą, 2020 m. e. įgūdžių fondas „e-Skills Malta Foundation“ paskelbė įvairių išteklių ir nuorodų, kurie būtų naudingi internetiniam švietimui ir nuotoliniam mokymuisi, duomenų bazę. Internetiniai ištekliai pirmiausia skirti vaikams ir jaunimui
  2021-06-07
  Slovakijos informacinių technologijų asociacija, dalyvaudama Slovakijos nacionalinės skaitmeninės koalicijos iniciatyvoje, parengė IT tinkamumo testą, kuris vartotojams padeda nesudėtingai įsivertinti savo skaitmeninių įgūdžių ir žinių lygį bei palyginti savo rezultatus su kitų vartotojų rezultatais. Testas yra dviejų sudėtingumo lygių ir skirtas savarankiškai įsivertinti žinias, vienas skirtas aukštųjų mokyklų ir universitetų studentams, kitas - pradinių mokyklų moksleiviams ir mokytojams, kadangi iniciatyva siekia skatinti skaitmeninių įgūdžių ugdymą švietime. Antrasis, sudėtingesnis lygis
  2021-05-24
  Europos Komisijos finansuojama „Skaitmeninių galimybių stažuočių“ iniciatyva - tai iniciatyva, kuri yra tarsi tiltas tarp studentų ir skaitmeninių talentų, iš vienos pusės, ir įmonių bei būsimų darbdavių, iš kitos pusės. Ši ES iniciatyva suteikia galimybę studentams įgyti tiesioginės patirties tokiose technologijų srityse kaip kibernetinis saugumas, mašininis mokymasis, didieji duomenys ir kt. Dalyviai taip pat gali rinktis stažuotes, kurių metu daugiausia dėmesio skiriama žiniatinklio svetainių ar programinės įrangos projektavimui ir plėtrai, ir taip tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius
  2021-05-18
  Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) yra nepriklausoma Europos įstaiga, apimanti 8 skirtingas inovacijų bendruomenes, veikiančias pagrindinėse sektorių srityse, pavyzdžiui, žemės ūkio, klimato ir aplinkosaugos, technologijų ir kituose svarbiuose sektoriuose bei pramonės šakose. Vienas iš EIT centrų, „EIT Digital“, atsakingas už skaitmeninių ir technologinių inovacijų valdymą, siūlo įvairius skaitmeninių įgūdžių išteklius, kuriuos galima rasti bendruomenės interneto svetainėje, suskirstytus temomis pagal EIT svarbiausias sritis: 1) skaitmeninė pramonė, 2) skaitmeniniai miestai, 3)
  2021-05-06
  „ProgeTiger“ yra bendra Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos ir buvusios organizacijos HITSA (Estijos informacinių technologijų fondas švietimui) iniciatyva, gyvuojanti nuo 2012 m. 2020 m. rugpjūčio 1 d. HITSA veikla buvo perduota naujai nacionalinei institucijai Estijoje, Švietimo ir jaunimo valdybai (estiškai Haridus- ja Noorteamet). Naujoji valdyba yra tiesiogiai pavaldi Estijos švietimo ir tyrimų ministerijai. Estijos iniciatyva skirta ikimokyklinio, pradinio ir profesinio ugdymo sektoriams nacionaliniu lygmeniu ir siekia nubrėžti gaires, pagal kurias technologijos ir skaitmeninės
  2021-05-06
  „Sumani Latvija“ (latviškai „Gudra Latvija“) – tai iniciatyva, kuria siekiama skatinti skaitmeninius įgūdžius bei mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) supratimą apie skaitmenines technologijas Latvijoje ir kaimyninėse šalyse. Didžiausias jos pasiekimas – MVĮ skirta priemonė „Diginno“ (angl. Digital Maturity Online Recommender Tool) – sukurta remiantis Latvijos informacinių ir komunikacijų technologijų asociacijos (LIKTA) metodika ir finansuota „Interreg“ Baltijos jūros regiono projekto #R050 DIGINNO lėšomis. Kitos šios iniciatyvos suinteresuotosios šalys yra Latvijos prekybos ir pramonės rūmai, taip