2022-07-27
  Sudaryti sąlygas ES pramonei pirmauti pirmyn ir skatinti dvejopą skaitmeninę ir žaliąją pertvarką Europoje.
  2022-07-27
  Iniciatyva, kuria įsteigiamos aukštojo mokslo įstaigos, ES ir valstybės narės, siekiant remti aukštojo mokslo sektorių ir sudaryti jam sąlygas klestėti ir prisidėti prie Europos atsparumo ir atsigavimo.
  2022-07-27
  Remti piliečių mokymą apie esminius skaitmeninius gebėjimus ir e. įgūdžius ir sudaryti sąlygas jų konkurencingumui IRT sektoriuje.
  2022-07-27
  Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų komitetas (ESCO) yra Europos Komisijos iniciatyva, kurią vykdo Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas (EMPL GD), kuria nustatomas Europos daugiakalbis įgūdžių, gebėjimų ir profesijų klasifikatorius. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – remti profesinį judumą visoje Europoje ir taip užtikrinti, kad darbo rinka būtų labiau integruota ir veiksmingesnė. EPSO tai daro pasiūlydama „bendrąją kalbą“ apie profesijas ir įgūdžius, kurią įvairūs suinteresuotieji subjektai gali vartoti užimtumo, švietimo ir mokymo srityse
  2022-07-27
  Stiprinti skaitmeninių įgūdžių ugdymą visoje Europoje.
  2022-07-26
  Europos Komisijos bendro dalyvavimo modelis įgūdžių ugdymui Europoje.
  2022-07-26
  Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas.