2021-07-12
  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO - OECD) paskelbė 2021 m. įgūdžių apžvalgą: mokymasis visą gyvenimą. Ataskaitoje vertinamas esminis įgūdžių pobūdis šiuolaikiniame pasaulyje, ypač atsižvelgiant į Covid-19 pandemiją, ir poreikis prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios pasaulinės aplinkos. Ataskaitos tikslas taip pat yra informuoti ir įgalinti asmenis aktyviai dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, pasinaudojant valstybės parama, kad jie galėtų neatsilikti nuo skaitmenizacijos, aplinkos ir technologinių pokyčių bei kitų naujovių. Kodėl daugiausia dėmesio reikia
  2021-07-12
  Kompiuterinių technologijų pramonės asociacija (CompTIA) paskelbė 2021 m. Europos technologijų srities įdarbinimo tendencijas. Ataskaitoje analizuojama 10 Europos rinkų, įskaitant Belgiją, Čekiją, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Prancūziją ir Ispaniją. CompTIA įžvalgos, be kita ko, skirtos darbdaviams, politikos formuotojams ir darbo ieškantiems asmenims, skirtos išryškinti Covid-19 poveikį įdarbinimui ir dabartines bei būsimas technologinių pareigybių tendencijas. Europos darbdaviai aktyviau įdarbina darbuotojus technologijų srityje Dėl Covid-19
  2021-07-05
  2021 m. birželio 26 d. Europos Komisija paskelbė 2021 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę (EIS). EIS - tai metinis leidinys, kuriame apžvelgiama inovacijų padėtis Europoje ir pateikiami duomenys, padedantys kurti ir įgyvendinti novatoriškesnę politiką įvairiuose sektoriuose ir srityse. Jis taip pat yra informacijos šaltinis politikos formuotojams, kuriame pateikiami svarbūs statistiniai ir analizuoti duomenys pagal pagrindinius veiklos rodiklius. ES valstybės narės plačiai naudojasi EIS, kuri yra bendra sistema, leidžianti viešojo administravimo institucijoms ir vyriausybėms
  2021-07-01
  Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos, kaip partneriai dalyvaudamos "Lango į ateitį" vykdomame projekte "Prisijungusi Lietuva", toliau vykdo gyventojų skaitmeninių įgūdžių ugdymo mokymus. Karantino metu visi mokymai vyko tik nuotoliniu būdu, tad negalėjo mokytis pradedančiųjų grupės, kurioms reikia kontaktinių mokymų. Laisvėjant karantino suvaržymams, mokymai bibliotekose atnaujinti ir per vasarą intensyviai vyksta norinčiųjų mokytis registracija, bei sudaromos pradedančiųjų mokytis grupės. Mokymai vyks iki rugsėjo mėn. pabaigos.
  2021-06-28
  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė dokumentą „Skaitmeninio švietimo perspektyva 2021: peržengiant DI, blokų grandinės ir robotų ribas“. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip šios išmaniosios technologijos gali pakeisti ugdymą klasėje ir padėti valdyti švietimo organizacijas ir sistemas. Dirbtinis intelektas (DI), blokų grandinės ir robotai turi didelį potencialą paspartinti Europos vystymąsi ir remti naujos kartos specialistų išsilavinimą. Švietimas yra labai daug sukaupęs duomenų, kuriuos galima optimizuoti ir analizuoti, kad jo sistemos būtų patobulintos, o naudojant
  2021-06-21
  Dėl išmaniųjų technologijų naudojimo kylantys konfliktai yra viena dažniausių tėvų ir vaikų nesutarimų priežasčių. Maždaug 6 iš 10 suaugusiųjų dėl to konfliktuoja su vaikais dažniau nei kartą per savaitę, rodo Skaitmeninės etikos centro duomenys. Ekspertų teigimu, tėvai paprastai nori plėšte atplėšti savo vaikus nuo ekranų, kai yra kur kas efektyvesnių priemonių rasti sutarimui. „Rengdami mokymus tėvams apie sąmoningumo skaitmeninėje erdvėje ugdymą labai dažnai girdime, kad dėl technologijų kyla konfliktų. Svarbu nusiteikti suprasti, kad išeitį rasti galima ir nesipykstant. Pradėkime nuo
  2021-06-21
  2017 m. Europos Parlamentas paskelbė pranešimą, kuriame nagrinėjamas viešųjų bibliotekų ir bibliotekininkų vaidmuo stiprinant informacinį raštingumą ir vis labiau žiniasklaidos raštingumą (kitaip medijų raštingumą). Dešimtajame praeito ir pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje skaitmeninei žiniasklaidai vis dažniau įsiliejant į kasdienį gyvenimą, viešosios bibliotekos buvo patogiausia vieta, kur bendruomenė galėjo gauti interneto prieigą. Nors bendruomenės nariams buvo suteikta prieiga prie interneto ir atitinkamos technologijos, susirūpinimą kelia pažeidžiamų visuomenės grupių naudojimosi
  2021-06-14
  Europos Komisija pasiūlė naują Europos skaitmeninės tapatybės sistemą, kuri būtų prieinama visiems ES piliečiams, gyventojams ir įmonėms. Piliečiai galės pasiekti ir dalytis dokumentais, taip pat įrodyti savo tapatybę naudodamiesi Europos skaitmenine tapatybe, esančioje asmeninėje skaitmeninėje piniginėje savo telefone. Su savo skaitmeninėmis tapatybėmis taip pat bus galima prisijungti prie internetinių paslaugų, pripažįstamų tame regione. Europos skaitmeninės tapatybės sistemos diegimas labai didelėse sistemose bus naudingas europiečiams, nes šios sistemos privalės priimti Europos
  2021-06-10
  Nors projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymai pagal pažengusiųjų programas dar vyksta, tačiau naujų dalyvių registracija baigta. Kas turi pradžią, turi ir pabaigą — nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai ir keliauja link pabaigos. Gera žinia ta, kad visi norintys dar turi galimybę atrasti skaitmeninį pasaulį pradedančiųjų mokymuose, kurie jau grįžo į bibliotekas. Tiesa, kiekvienoje savivaldybėje vis dar galioja ribojimai, priklausomai nuo esančios epidemiologinės situacijos, todėl reikėtų įsitikinti ar tikrai biblioteka jau pasirengusi priimti mokymų dalyvius. Tai galima padaryti paskambinus