2021-06-28
    Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas - stiprinti mergaičių ir moterų skaitmenines ir verslumo kompetencijas ir didinti jų pasitikėjimą savimi, kad jos galėtų kūrybiškai jomis naudotis atrasdamos galimybes, diegdamos naujoves ir kurdamos vertę visuomenei. Tai turės teigiamą poveikį ekonomikai, nes bus sudarytos sąlygos taikyti šias universalias kompetencijas sprendžiant visuomenės uždavinius ir įvairiuose ekonomikos sektoriuose, kartu didinant mergaičių ir moterų susidomėjimą šių sektorių sritimis, pavyzdžiui, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) bei informacinių ir
    2021-06-14
    Pagal šią „Erasmus+" programą finansuojamos partnerystės įgyvendina nuoseklią ir išsamią sektorinę arba tarpsektorinę veiklą, kurią būtų galima pritaikyti prie būsimų žinių pokyčių visoje ES. Siekiant skatinti inovacijas, daugiausia dėmesio bus skiriama skaitmeniniams įgūdžiams, nes jie tampa vis svarbesni visuose darbo profiliuose visoje darbo rinkoje. Be to, perėjimas prie žiedinės ir ekologiškesnės ekonomikos turi būti paremtas kvalifikacijų ir nacionalinių švietimo ir mokymo programų pakeitimais, kad būtų patenkinti nauji profesiniai poreikiai, susiję su žaliaisiais įgūdžiais ir tvariu