2021-10-05
    Nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės! Ši mokslu grįsta programa - bendra KTU mokslininkų ir VšĮ Laisvės TV iniciatyva, kuria siekiame padėti mokytojams kurti dar kokybiškesnį ir patrauklesnį skaitmeninį mokymo(si) turinį. Programa išsamiai supažindins su vaizdo pamokų, kito skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu; interaktyvių elementų ir technologinių įrankių integracija; vaizdo pamokų filmavimu, įrašymu, montavimu; turinio publikavimu. Bus apžvelgti efektyvaus mokymosi, komandinio darbo įveiklinimo principai. Daug dėmesio skiriama
    2021-10-05
    Mokymais tobulinamos pedagogų skaitmeninės kompetencijos pagal DigCompEdu, rengiant juos nuotoliniam ar mišriam mokymui. Baigusieji gebės įvertinti savo ir besimokančiųjų poreikius, mokės pasirinkti ir taikyti skaitmeninius įrankius turinio kūrimui bei mokymosi proceso realizavimui VMA Moodle. Praktiškai išbandomi įrankiai ugdymo planavimui ir valdymui, pažangos stebėjimui ir vertinimui, mokymosi individualizavimui, bendravimo ir bendradarbiavimo organizavimui.
    2021-08-27

    ITIL yra plačiausiai pasaulyje pripažinta IT paslaugų valdymo sistema. Tai - žinios ir pagalba įmonėms ir specialistams, siekiantiems gauti maksimalią naudą iš IT ir skaitmeninių paslaugų. ITIL teikia išsamias, praktiškas ir patikrintas gaires, kaip sukurti efektyvią IT paslaugų valdymo sistemą. ITIL padeda organizacijoms sėkmingai įveikti skaitmeninės transformacijos iššūkius. ITIL naudoja tūkstančiai organizacijų visame pasaulyje, tame tarpe tokios korporacijos kaip NASA, Disney ™ ir kt. Pasaulinis profesinių įgūdžių vertinimo ir sertifikavimo lyderis „PeopleCert“ suteikia teisę mokymo