2022-01-31
    2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programos paskirtis – skatinti valstybės skaitmeninimą siekiant sudaryti galimybes viešajam sektoriui, verslo įmonėms ir akademinei bendruomenei efektyviai ir saugiai kurti ir naudotis inovatyviais produktais ir paslaugomis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus visavertiškai pasinaudoti naujomis technologijomis, didinti supratimą apie būsimus technologinius pokyčius ir sudaryti sąlygas valstybei prie jų prisitaikyti. Programa tiesiogiai įgyvendina NPP 1 tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto
    2021-08-09
    DigComp 2.1. The Digital Competence Framework for Citizens This publication is a Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policymaking process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this publication
    2021-07-07
    Bendradarbiavimo Memorandumas dėl Nacionalinės skaitmeninės koalicijos Lietuvoje įkūrimo, 2013 m. lapkričio 7 d., Vilnius