Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014–2020 m. (Nauja redakcija nuo 2017-12-23)

Strategy Details

Biudžetas

...

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Lietuvių
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

...

Naujausias strategijos atnaujinimas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė