Pasaulio ekonomikos forumo kibernetinio saugumo centras yra nepriklausoma ir nešališka pasaulinė platforma, įsipareigojusi skatinti pasaulio kibernetinio saugumo bendruomenės tarptautinį dialogą ir bendradarbiavimą viešajame ir privačiajame sektoriuose. Centro tikslas – panaikinti atotrūkį tarp kibernetinio saugumo ekspertų ir sprendimus priimančių asmenų aukščiausiu lygmeniu ir sustiprinti kibernetinio saugumo, kaip vieno iš pagrindinių strateginių prioritetų, svarbą.

Iniciatyva buvo pradėta reaguojant į beprecedentį sisteminį saugumo rizikos ir grėsmių padidėjimą, kurį lėmė technologijų pažanga ir padidėjęs pasaulinis sujungiamumas.

Centras suburia daugiau kaip šimtą partnerių iš pagrindinių pasaulio technologijų srities dalyvių, pavyzdžiui, „Cisco“, „Microsoft“ ar „Amazon Web Services“, taip pat vienoje bendruomenėje veikia vyriausybių ir viešųjų institucijų, tarptautinių organizacijų, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovų tinklas.

Bendrija turi tris pagrindinius prioritetus, su kuriais susijusi darbo veikla, įskaitant: 

  • kibernetinio atsparumo didinimą. Didinti kibernetinį atsparumą kuriant ir plečiant į ateitį orientuotus sprendimus ir skatinant veiksmingą praktiką visose skaitmeninėse ekosistemose.
  • pasaulinio bendradarbiavimo stiprinimą. Stiprinti pasaulinį viešųjų ir privačiųjų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą skatinant kolektyvinį atsaką į kibernetinius nusikaltimus ir kartu sprendžiant pagrindines saugumo problemas.
  • ateities tinklų ir technologijų supratimą. Nustatyti būsimus kibernetinio saugumo iššūkius ir galimybes, susijusius su technologijomis „Pramonė 4.0“, ir skatinti patikimus ir etiškus technologinius sprendimus. 

Iniciatyvos detalės

Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Saugos paslaugos (plačiosios programos)