Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsakinga už informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje, koordinuojanti Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės programos ir ES Skaitmeninės darbotvarkės krypčių Lietuvoje įgyvendinimą.

Organizacijos detalūs duomenys

Nacionalinės koalicijos narys
Taip
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Field unknown
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Kategorija
Politikos formuotojas
Membership type
Steigėjas